Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.12

J 14,27 – 31a

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy jak Jezus obdarowuje swoich uczniów pokojem. Jego pokój jest inny, niż ten oferowany przez współczesny świat. Jest czymś wspanialszym, jest trwały, dotyka głębi naszego jestestwa. Jezus nie tylko przychodzi z odpowiedzią na konkretną sytuację lękową, ale zostawia swój pokój na stałe.

Każdy z nas w swoim codziennym życiu doświadcza sytuacji lęków i niepokojów. Co jest rzeczywistością, która najbardziej burzy pokój twojego serca? Pomyśl przez chwilę… Na ile sam próbujesz sobie z nią poradzić, a na ile oddajesz ją Panu?

Relacja z Jezusem może być odpowiedzią na te nasze niepokoje. Im bardziej kochasz Jezusa, tym bardziej Mu ufasz. A im bardziej Mu ufasz, tym bardziej pozwalasz Mu działać w twoim życiu. Lęki mogą być swego rodzaju sprawdzianem naszej miłości do Boga i zaufania Jego miłości. Kiedy słyszę o lękach, często przychodzi mi na myśl fragment z Pierwszego Listu św. Jana: „W miłości nie ma lęku”(1J 4,18). Jeśli kocham i wiem, że jestem kochany, to nie musze się lękać, lecz z ufnością patrzę w kierunku, Tego, który mnie kocha – Boga. Co ty na to? Zgadzasz się z tym?

Oczywiście osiągniecie takiego stanu rzeczy nie jest naszą zasługą, lecz przede wszystkim łaską. Ale im bardziej my staramy się rozwijać relację z Nim, tym bardziej On nieskończenie więcej udziela nam pomocy.

                Poprośmy Ducha Św., by nam pomógł to zrozumieć i jeszcze bardziej przyjąć Chrystusowy pokój.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...