Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.14

J 15,9-17

W święto Macieja Apostoła słyszymy o prawach bycia uczniem Jezusa. Jezus mówi wyraźnie, że nie my Go wybraliśmy, ale On nas wybrał. Często mówi się o tym, że to my wybieramy Jezusa. Faktem jest, że podejmujemy decyzję przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale nie dzieje się to bez Jego łaski, bez Jego zachęty. To On daje się poznać, to On wzbudza w nas pragnienie głębszej relacji z Nim, chodzenia Jego drogami. To On jest „w nas sprawcą i chcenia i działania” (Flp 2,13). Co o tym sądzisz? Zgadzasz się z takim patrzeniem na rzeczywistość wybrania? Czy wzbudza to w tobie pragnienie jeszcze głębszego podziękowania Bogu za to, co dzieje się w twoim życiu?

Jezus zaprosił nas do tego, abyśmy byli Jego uczniami. On chce nas uczyć, On chce nas prowadzić, On chce z nami głębokiej relacji. Dlatego nazywana z przyjaciółmi, a nie sługami. Czy myślisz o sobie jako przyjacielu Boga? Na jakim etapie relacji z Nim jesteś: sługa, uczeń, czy przyjaciel?

On nas wybiera i chce abyśmy przynosili obfity owoc. On chce, aby nasze życie było na większą chwałę Ojca. Jakie myśli i uczucia pojawiają się w tobie kiedy czytasz te słowa? Chcesz wydawać dobre owoce? Chcesz żyć na większą chwałę Boga?

Najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości. Pan uczy nas, abyśmy miłowali się wzajemnie, tak jak On nas  miłuje. On jest wzorem, On miłuje Ojca, On miłuje nas. Więc jeśli chcemy być jego uczniami, powinniśmy miłować Ojca, Jego – naszego Pana i naszych braci, a nawet tych, których braćmi nie nazwalibyśmy. Jak dziś oceniłbyś swoją miłość do Boga? A jak wygląda twoja miłość do innych ludzi?

Z dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się co jest źródłem prawdziwej radości. Jest nim miłość Ojca objawiona przez Syna. Ale jestem pewien, że jeszcze bardziej będziemy szczęśliwi, kiedy jako uczniowie i przyjaciele Jezusa będziemy kochać, a przez to przynosić obfite owoce na chwałę Bożą. Poproś Ducha Św., aby cię w tym wspierał każdego dnia.

 Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...