Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.18

J 15,26-16,4a

                Dzisiejsza Ewangelia porusza dwie ważne kwestie. Świadectwo Ducha i nasze świadectwo. Jezus obiecuje, że Paraklet będzie świadczył o Nim. Myślę, że wielu z nas tak ma, że o obecności Jezusa i o Jego działaniu w naszym życiu naszego ducha przekonuje Duch Św. On jest tym, który przez różne okoliczności doprowadził nas do poznania prawdziwego Boga. Przypomnij sobie kiedy i w jakich okolicznościach spotkałeś Jezusa? Co skłoniło cię do poszukiwań? Czy wiesz, że te ukryte pragnienia powoduje właśnie Duch Św.? A czy wiesz, że On jest tym, który tak „przypadki” układa, aby wyszedł z nich Boży zamysł? Ktoś kiedyś powiedział, że „Przypadek” to świeckie imię Ducha Św.

                Przypatrz się teraz twojej obecnej sytuacji. Jak dostrzegasz działanie Parakleta w sobie? Podziękuj Mu za to i poproś, by działał jeszcze bardziej. Przecież Go masz i możesz jeszcze bardziej Go doświadczać.

                Duch Św. uzdalnia nas do świadectwa. Choć to często niełatwe pole do działania, jest potrzebne ludziom, z którymi się spotykamy. Wielu odrzuci nasze świadectwo, a może nawet nas, ale są też tacy, którzy je przyjmą i uwierzą. Czego się obawiasz? Co cię blokuje? Rozmawiałeś o tym z Duchem Św.? Może teraz byś porozmawiał?

                Popatrz na przykład Jana Pawła II. To był człowiek, który był prowadzony przez Ducha Św. od zawsze. Jego otwartość na dary Parakleta doprowadziły do rewolucji w świecie i w Kościele w wielu wymiarach. Może miałeś okazję go spotkać, a może tylko z filmów, reportaży czy książek go znasz. Ale myślę, że jest dla ciebie kimś wyjątkowym. A ta jego wyjątkowość nie wzięła się znikąd. To dar i owoc Ducha Św. Jako ogłoszony święty Kościoła może być naszym orędownikiem przed Bogiem. Wyprosił już tyle cudów, więc i nam może wyprosić potrzebne łaski. Poproś go o wstawiennictwo i pomoc.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...