Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.19

J 16,5-11

                W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada swoje odejście i to powoduje smutek w sercach uczniów. Tak po ludzku jest to zrozumiałe, bo przecież chcieliby mieć Go zawsze przy sobie. Ale Jezus odpowiadając na ich emocje, mówi wprost, że pożyteczne jest Jego odejście dla nich, bo w przeciwnym razie Duch Św. nie przyjdzie. W ten sposób nie tylko chce ich pocieszyć, ale pokazać, że z Jego odejściem nic się nie kończy, lecz będzie kontynuowane przez Parakleta. Przyjrzyj się swemu życiu… Czy potrafisz dostrzec obecność Jezusa poprzez działanie Jego Ducha w twojej codzienności? Czy widzisz jak Paraklet prowadzi cię w twojej relacji z Bogiem?

                Zapowiadając przyjście Ducha Św. Jezus mówi o Jego dziele, które ma doprowadzić świat do zbawienia. Grzechem, o którym mówi Jezus jest niewiara w Niego. Sprawiedliwość to nie tylko zapowiedź chwały, jaką Jezus otrzyma od Ojca, lecz również ostateczne zbawienie w Bogu. Bóg nie chce potępienia żadnego człowieka, dlatego też Jezus mówiąc o sądzie, mówi o osądzeniu władcy tego świata. Bóg nie chce naszego potępienia, On chce naszego zbawienia. I dlatego Duch Św. tak mocno działa w Kościele i w nas. Czy ty wierzysz w to, że jesteś zbawiony? Czy potrafisz wyobrazić siebie w Niebie? Co ci przeszkadza w takim patrzeniu na siebie? Porozmawiaj o tym z Panem.

                Może tym czymś jest świadomość twojej grzeszności? Duch Św. pokazuje nam grzechy, nie po to by oskarżać, lecz by pomóc nam z nich wychodzić. Jeśli świadomość twojej grzeszności pcha cię jeszcze bardziej w ramiona Ojca – to właściwy kierunek. Kiedyś Jezus powiedział św. Faustynie, że Bóg nikogo nie potępia, ta dusza będzie potępiona, która tego chce. (Dz.1452) Im bardziej doświadczamy swojej nędzy, tym bardziej zanurzajmy się w Bożym miłosierdziu, bo ono jest właśnie dla grzeszników.                 Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...