Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.20

J 16,12-15

                W dzisiejszej Ewangelii Jezus kontynuuje nauczanie o tym, co czynić będzie Duch Św. po Jego odejściu. Duch Prawdy doprowadzi uczniów do całej prawdy i pouczy o tym, czego Jezus im nie przekazał w czasie obecności na ziemi. To ważna prawda zarówno dla każdego z nas z osobna, jak i całego Kościoła.

                Duch Św. działa w Kościele nieustannie, dlatego ten pouczany przez Niego przekazuje nam depozyt wiary pewnie i nieomylnie. Przez wieki rozwój teologii katolickiej jest pod stałą kontrolą Ducha Prawdy. Dlatego możemy i powinniśmy słuchać Kościoła jako pewnego przewodnika. Kościół jest naszym przewodnikiem dlatego, że ma pewnego i nieomylnego Przewodnika – Parakleta. Czy patrzysz na Kościół i jego nauczanie właśnie w taki sposób? Co najbardziej sprawia ci problemy w doktrynie wiary i w nauczaniu moralnym? Zastanawiałeś się nad tym dlaczego?

                Ja osobiście widzę mądrość Kościoła pochodzącą od Ducha Św. Niektóre rzeczy też mi sprawiają jakiś problem w wypełnianiu czy zachowywaniu, ale nie mam wątpliwości, co do słuszności ich istnienia.

                Ale Duch Prawdy działa nie tylko w Kościele, jako wspólnocie, On działa bardzo konkretnie także w naszym życiu. Im bardziej na Niego się otwieramy i pozwalamy prowadzić, pomaga nam zrozumieć Słowo i inne Boże rzeczywistości. Może miałeś w swoim życiu takie sytuacje, że Duch Św. konkretnie pomógł ci coś zrozumieć lub przekazać komuś w sposób, jakiego byś sam nie wymyślił? Spróbuj sobie przypomnieć takie sytuacje… Masz zapewne takie sprawy, które kiedyś trudno ci było zrozumieć, a dziś o wiele łatwiej ci to przychodzi… Podziękuj za to Parakletowi w serdecznej modlitwie…  Poproś Go również by prowadził i pouczał ciebie jeszcze bardziej.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...