Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.21

J 16,16-20

                W dzisiejszej krótkiej Ewangelii słyszymy trochę niezrozumiałe słowa Jezusa i widzimy reakcję uczniów na nie. Nam jest łatwiej je zrozumieć być może dlatego, że wiemy, co się wydarzyło w późniejszym czasie, a być może dlatego, że obiecany Paraklet został nam dany.

                Jezus mówi o chwilach. Niewątpliwie ta pierwsza dotyczy faktu Jego odejścia do Ojca po śmierci i zmartwychwstaniu. Jezus zapowiada, że Jego czas jest krótki. Druga, o której mówi Jezus może odnosić się do całego życia ludzkiego, które w perspektywie wieczności jest naprawdę chwilą. Ale wydaje mi się, że można byłoby tę chwilę zinterpretować jako czas do zesłania Ducha Św., bo dzięki Niemu zarówno słuchacze Jezusa, jak i my będziemy widzieć Jezusa działającego w Kościele.

                W jaki sposób myślisz o wieczności? Z nadzieją i radością, czy smutkiem, bo wolałbyś jak najdłużej żyć na tym świecie? Życie jest nam dane, abyśmy się przygotowali na wieczność w Bożej obecności. Właściwe byłoby więc nabranie do życia odpowiedniego dystansu i przeżycie go ze świadomością, że to droga do Nieba. Czy marzysz o Niebie? Jakie emocje i uczucia rodzą się w tobie kiedy o nim myślisz? Ja osobiście marzę o nim i nie mogę się doczekać momentu mojego przejścia.

W naszym życiu doczesnym przeżywamy wiele smutków i trudnych chwil. Co oczywiście nie oznacza, że życie nie jest piękne. Przecież to Boży dar, a On daje tylko dobre rzeczy. Według obietnicy Jezusa smutek nasz zamieni się w radość. Na pewno wieczną, ale też doczesną. Wszystkie nasze trudne sprawy Jezus może przemienić w dobro i wykorzystać dla zbawienia naszego i innych ludzi. Musimy tylko nauczyć się świadomie przeżywać naszą codzienność. A będzie ona tak przeżywana, jeśli wszystko będziemy łączyć z Jezusem i ofiarowywać Bogu na Jego większą chwałę i dla zbawienia dusz (tak Jezus uczył św. Faustynę). Spróbuj pamiętać o tym zawsze i postaraj się wszystko, zarówno dobre, jak i trudne łączyć z Jezusem i oddawać Ojcu.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...