Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.25

J16,29-33

                Niby nie taka długa ta dzisiejsza Ewangelia, a zawiera w sobie tyle treści. Pamiętajmy, że ten dialog jest jeszcze sprzed męki Pana. I jak słyszymy Jezus mówi o pewnych trudnościach, aby nie były dla uczniów zaskoczeniem.

                Jezus mówi wprost o słabości uczniów, o tym, że już za chwile zostawią Go samego. On wie, że i ja, i ty jesteśmy słabi i będziemy zawodzić, ale to Mu nie przeszkadza, abyśmy nadal byli Jego uczniami. Czy potrafisz uznać swoją słabość? Kiedy doświadczasz swojej słabości, jaki kierunek obierasz: odejście od Niego, bo jesteś niegodny, czy ratunek w Jego ramionach? Właściwym jest szukanie ratunku w Jego ramionach, a nie rozpacz!!!

                Jezus mówi o tym, że On nigdy nie jest sam, bo Ojciec jest z Nim. Ta prawda odnosi się również do nas. Nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy sami, mamy rację, wydaje nam się. Bo Bóg nigdy nas nie opuszcza, jest z nami, bo to obiecał. Jakie jest twoje doświadczenie Bożej obecności? Przeanalizuj powoli ostatni czas przy pomocy światła Ducha Św. i spróbuj zaobserwować konkretne znaki Bożej obecności… Podziękuj Mu za nie… A jeśli masz z tym problem, poproś Ducha Św., by uwrażliwił twoje serce na znaki Bożej opieki w codzienności. Nie zapomnij o tym, że przypadki, nie są przypadkami, bo u Boga takowych nie ma.

                Na końcu dzisiejszej Ewangelii widzimy zachętę do odwagi w ucisku ze strony świata. Nie będę ściemniał, świat nienawidzi uczniów Chrystusa, i skoro Jego odrzucił, nas nie będzie przyjmował z otwartymi rękami. Doświadczyłeś być może tego w pracy, w najbliższym otoczeniu… Ofiaruj te trudne doświadczenia, w zjednoczeniu z Jezusem, Ojcu Niebieskiemu na Jego większą chwałę i dla zbawienia dusz, także tych osób, od których być może doświadczyłeś ucisku, wyśmiania, czy czegoś podobnego. Jezus zwyciężył świat, a do Królestwa Niebieskiego trzeba nam przejść przez wiele ucisków (por. Dz 16,18).

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...