Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.26

J 17,1-11a

                 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam fragment Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa. Często w tym fragmencie pada słowo „chwała”. Jezus oddał chwałę Ojcu, Ojciec otoczy Syna chwałą, tą którą miał od zawsze, w uczniach Jezus został nią otoczony. Idąc dalej można powiedzieć, że nagrodą wieczną człowieka jest chwała.

                Wczorajsza Uroczystość Wniebowstąpienia jest nie tylko wspomnieniem powrotu Jezusa do Ojca, ale również wywyższeniem naszej ludzkiej natury na prawicę Ojca. Zobaczmy jak ważny jest człowiek dla Boga! Bóg nie tylko nie potępił człowieka, nie tylko go odkupił, ale też dał mu miejsce w chwale Nieba. Jesteś w stanie uświadomić sobie wielkość takiego obdarowania? Jakie odczucia rodzą się w twoim sercu kiedy słyszysz takie słowa? Jesteśmy niegodni, ale takie obdarowanie jest Jego łaską, czyli darem darmo danym, nie naszą zasługą. Czy jesteś w stanie przyjąć tę prawdę, że to dla ciebie właśnie jest?

                W uczniach Jezus został chwałą otoczony, a w Jezusie również Bóg Ojciec i Duch Św. To konkretna wskazówka dla naszego życia. W nas również Bóg może odbierać chwałę. Trzeba, abyśmy wierzyli w Niego, przyjmowali Jego Słowo, żyli nim na co dzień. Na ile twoje życie jest oddawaniem chwały Bogu? Pewnie lubisz uwielbiać Go modlitwą, a czy wielbisz Go swoim życiem?

                Nie smuć się, że nie zawsze ci się to udaje. Jezus świadom ograniczoności naszej ludzkiej natury modli się za swoich uczniów, a więc i za nas. Podejmij decyzję, że chcesz żyć na większą chwałę Boga, proś Ducha Św., by cię w tym wspierał i próbuj, próbuj nieustannie.                 Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...