Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.27

J 17.11b-19

                Dziś możemy przeczytać drugi fragment Modlitwy Arcykapłańskiej Chrystusa. Jezus modli się za swoich uczniów, bo kocha i troszczy się o nich. A skoro o nich, to także o nas.

Jezus świadom, że Jego uczniowie „nie są ze świata”, prosi o zachowanie nas od wpływów świata, o wytrwanie i uświęcenie. Nie prosi, by Ojciec zabrał nas ze świata, lecz ustrzegł nas od złego. Kiedy czytasz o tym, że Jezus pragnie byśmy byli na tym świecie, jakie myśli i emocje się w tobie pojawiają? Czy pragniesz iść do Nieba i opuścić ten świat? A dlaczego chcesz iść do Nieba? Jeśli jest to ucieczka przed światem i zadaniem jakie wyznacza nam Pan, to potrzebne jest nawrócenie w tym miejscu… Jeśli tęsknota i pragnienie spotkania z Panem bez uchylania się od zadań ucznia, to proś Ducha Św., by taką postawę w tobie pogłębiał…

A jakie jest to zadanie? Jezus posyła nas na świat, tak jak On został posłany prze Ojca. Świat potrzebuje miłości, potrzebuje prawdy, potrzebuje Boga. I my mamy kontynuować dzieło Jezusa w XXI wieku. Co ty na to? Na ile udaje ci się w twojej codzienności być świadkiem miłości, prawdy, świadkiem samego Boga? Podziękuj Jezusowi za te momenty, kiedy się udało i poproś o więcej.

Jezus oprócz modlitwy, składa samego siebie w ofierze za nas. Chcąc Go w pełni naśladować powinniśmy czynić podobnie. Nie tylko modlić się i świadczyć, lecz również składać z siebie ofiarę za innych w łączności z Jego ofiarą. Poproś Ducha Św., by ci w tym pomagał. I pamiętaj, że nawet najdrobniejsze rzeczy ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem, mają moc nieskończoną, dzięki Jego ofierze.

Pozdrawiam i błogosławię ?ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...