Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.28

J 17,20-26

Nie tak dawno, bo 16 maja, pochylaliśmy się nad tą Ewangelią. Wtedy zwróciłem uwagę na temat jedności wyznawców Chrystusa, bo patronem tego dnia był męczennik za jedność, św. Andrzej Bobola. Spójrzmy teraz na inne rzeczywistości…

Jezus w swojej modlitwie prosi nie tylko za ówczesnych uczniów, ale też za tych wszystkich, którzy uwierzą i będą Jego uczniami także w XXI w. Zobaczmy jak fenomenalny jest Bóg! On myśli o wszystkim i o wszystkich. Modli się również za nas. Jego modlitwa dotyczy jedności chrześcijan, naszego świadectwa wobec świata, ale też miłości Bożej wobec nas i chwały, jaką Bóg pragnie nam nieustannie objawiać. Chciejmy zauważyć i zrozumieć, jak ważni jesteśmy dla Jezusa. On zawsze nas nosi w swoim sercu i zawsze się o nas troszczy, pragnąc niesamowitych rzeczy dla nas. Czy dostrzegasz tę troskę w swoim życiu? W jaki sposób ją dostrzegasz? Z głębi serca podziękuj Jezusowi za nią. A jeśli masz z tym jakiś problem, spróbuj zwracać uwagę na małe rzeczy w swojej codzienności i proś Ducha Św., aby otworzył twoje oczy byś widział Jezusa i Jego miłość…

W dzisiejszej Ewangelii pojawia się też obietnica, że Jezus nadal będzie objawiał imię Ojca, by miłość Jego w nas była. Bóg nie obraża się na nas, że nie potrafimy widzieć Jego działania w naszym życiu. On nie rezygnuje i dalej chce się nam objawiać i ukazywać w codzienności. On zapowiada troskę o rozwój naszej z Nim relacji, jeśli my tego będziemy chcieli. Po to, między innymi, posyła swojego Ducha. Zadaj sobie pytanie o wielkość twojego pragnienia bycia z Nim w głębokiej relacji… Poproś Parakleta o to, by to pragnienie powiększał jeszcze bardziej… I niech zawsze w twoim sercu będzie nadzieja, że Pan jest wierny w swoich obietnicach i nieskończenie dobry!

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...