Moje codzienne zatrzymanie 2020.05.30

J 21,20-25

                Dzisiejszy fragment, to zakończenie Ewangelii św. Jana. Moją uwagę zwraca z jednej strony widoczna tu słabość uczniów, a z drugiej potęga Pana.

                Na początku widzimy Piotra, który stawia pytanie dotyczące Jana. Jezus odpowiada w taki sposób, że uczniowie zaraz sobie coś dopowiedzieli, a potem innym przekazali i wyszło z tego, to, co wyszło. I tu nie po raz pierwszy widzimy, jak niedoskonali są apostołowie. A mimo to, Jezus ich nie odrzuca, nie prostuje ich sposobu myślenia. To będzie dokonywało się stopniowo, dzięki Duchowi Św. Być może często zwracam na to ostatnio uwagę, ale bardzo zależy mi na tym, byśmy zrozumieli, że Bóg nie szuka ideałów na swoich robotników. A więc i ja i ty możemy być Jego uczniami i posłańcami. Na ile potrafisz zaakceptować i oddać Panu swoją „nieidealność”? Czy przyjąłeś już tę prawdę, że nie musisz być „NAJ” i Bóg chce się tobą posługiwać?

                W tym kontekście wspomnę też o dzisiejszych Święceniach Kapłańskich w naszej diecezji. Ci, którzy dziś zostaną kapłanami też nie są idealni, ale Bóg ich zaprosił, a oni pozytywnie Mu odpowiedzieli. Potrzebują więc naszej modlitwy, by szli i owoc przynosili, i by pozwolili prowadzić się Duchowi Św., bo jeszcze wiele przed nimi ważnych odkryć, co wiem po sobie ?

                Na zakończenie dzisiejszego fragmentu możemy przeczytać ważne stwierdzenie, które jest jakby przypieczętowaniem wszystkich Ewangelii. Św. Jan pisze, że tak wiele znaków uczynił Pan na ziemi, że gdyby je wszystkie opisać „cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać”. Kiedy mówię o Bożej dobroci i cudach opisanych przez Ewangelistów, często przywołuję ten fragment. Dla mnie osobiście jest on bardzo istotny, kiedy mówimy o bóstwie Jezusa i o Jego dobroci. Im bardziej wczytujemy się w Ewangelie, tym bardziej poznajemy naszego Pana. A im bardziej Go poznajemy, tym bardziej możemy pokochać. Jak wygląda twoja częstotliwość i regularność spotykania się ze Słowem Bożym? Jakie widzisz tego owoce w swoim życiu? Czy dzięki lekturze i rozważaniu Słowa bardziej znasz i kochasz Jezusa? Poproś Ducha Św., aby ci pomagał być regularnym w spotykaniu się ze Słowem oraz by pomnażał owoce twoich „zatrzymań”.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...