Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.01

J 2,1-11

Dziś Święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła, czyli drugi dzień Zielonych Świąt. Kościół w liturgii daje do wyboru dwa teksty, jeden to opis sytuacji spod krzyża, kiedy Jezus daje nam Maryję za Matkę, a drugi to opis cudu w Kanie. Wybrałem ten drugi, aby nie było, że czyta się go tylko na ślubach.

                Cud w Kanie pokazuje nam Maryję jaką tę, która pierwsza dostrzega problem nowożeńców. Taka jest każda dobra matka. Wrażliwa, troskliwa, zawsze pomocna. Dlatego Bóg dał nam Maryję za Matkę. Ona jest najprostszą drogą do Jezusa. Przyniosła nam Go i do Niego prowadzi. Nigdy nie zasłania Go, lecz wszystko co czyni jest ukierunkowane na Boga. Ona jest najdoskonalszą uczennicą Pana. Ona za nami się wstawia i obdarza nas łaskami, które pochodzą od Boga. Niektórzy uważają, że po co zwracać się do Niej, skoro można bezpośrednio do Syna. Ale skoro możemy zwracać się bezpośrednio do Jezusa, to po co Ona sam nam Ją daje za Matkę? Nie zrozumie tego ten, kto się do Niej nie zwracał o pomoc. Ten, kto zna Jej potęgę, nie ma wątpliwości, że to właściwa droga. Maryja nie tylko była matką Jezusa, Ona jest i będzie naszą Matką. Jak ty postrzegasz Maryję? Czy potrafisz w Niej widzieć Najdoskonalsze Stworzenie Stwórcy i szczególnie wybraną?

                W czytaniu I z Dz 1,12-14 widzimy Maryję, która jest z Kościołem od zawsze. Różne inne źródła pokazują jeszcze dokładniej wstawiennictwo Maryi u początków Kościoła i czuwanie nad właściwym Jego kierunkiem. Tak samo działo się przez wieki i tak dzieje się teraz. Tym różni się Kościół Katolicki od wspólnot protestanckich, że roli Maryi nie ograniczamy tylko do zrodzenia Mesjasza, ale widzimy Jej działanie teraz. Na ile katolickie jest twoje spojrzenie na Maryję? Czy rozumiesz Jej rolę i pomoc w dzisiejszym Kościele?

                Mówi się, że kiedy mały Karol Wojtyła stracił rodzoną matkę, wszedł na krzesło przed wizerunkiem Maryi w domu rodzinnym i powiedział: „Teraz Ty będziesz moją mamą”. Całe Jego życie było poddane Maryi. I widzimy jak owocne ono było dla całego Kościoła, świata i nas osobiście. Zawierz się dziś Maryi na nowo. Oddaj Jej opiece swoich najbliższych i poproś także w intencji całej Wspólnoty Kościoła. A jeśli masz problemy ze zrozumieniem tej tajemnicy, proś Ducha Św. o zrozumienie.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...