Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.02

Mk 12,13-17

                Okres zwykły w ciągu roku liturgicznego, do którego wracamy, nie oznacza okresu pod żadnym pozorem gorszego. Bóg dalej chce działać w naszym życiu i dalej chce do nas mówić. Więc słuchajmy!

                W dzisiejszej Ewangelii widzimy jedną z wielu intryg przeciwników Jezusa. Chcą się do czegoś w Jego nauczaniu przyczepić. A może i my jesteśmy do nich podobni? Na ile przyjmujesz Jezusowe nauczanie? Do czego masz zastrzeżenia? Czy próbowałeś to bardziej zrozumieć, np. sięgając po Katechizm? Czy patrzysz na nauczanie Kościoła jak na nauczanie samego Pana? Czy potrafisz zachwycać się nauką Jezusa? Czy szukając odpowiedzi na jakiś problem w Słowie Bożym doświadczyłeś pozytywnego zachwytu nad Bożą odpowiedzią?

                Jezus odpowiadając na pytanie o płacenie podatków okupantowi, mówi: „Oddajcie cezarowi, to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Konkretna wskazówka również dla nas zawiera się w tych słowach. Jako obywatele tego porządku społecznego powinniśmy uczciwie wypełniać swoje obowiązki. A więc należy uczciwie płacić podatki, chodzić na wybory i oddawać swój głos na tych, którym najbliżej w poglądach politycznych do nauki Ewangelii. Mam świadomość, że na scenie politycznej trudno o idealnych kandydatów na naszych przedstawicieli, ale nie możemy si ę tym zasłaniać, bo inni mogą wybrać takich, którym do Bożych standardów daleko. Jak zajdzie potrzeba mamy bronić swego kraju i zawsze dbać o jego dobro. Jak te sprawy wyglądają w twoim życiu? Czy widzisz jakąś zmianę w tym temacie w miarę twojego nawracania się i pogłębiania relacji z Panem? Można narzekać, ale to nic nie zmieni. Zacznijmy od modlitwy za naszą Ojczyzną i o Boży porządek w świecie. Włączajmy się w akcje, które mogą zmienić prawo na bardziej Boże. Bądźmy uczciwymi i zaangażowanymi obywatelami. Z punktu widzenia teologii moralnej nie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa, które stoi w sprzeczności z prawem Bożym, inne powinniśmy respektować.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...