Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.03

Mk 12,18-27

                Kolejna sytuacja z czepialskimi ukazuje nam, jak łatwo człowiek może po swojemu interpretować Boże Słowo. Mimo, że napisane mają, nie potrafią zrozumieć. Jezusowa odpowiedź zdaje się być odkryciem dla wielu. My też chyba jesteśmy podobni do saduceuszów z dzisiejszej Ewangelii. Łatwo nam przychodzi interpretować Słowo po swojemu, a czasami na własną korzyść. Historia pokazuje, że takie podejście do sprawy sprowadza na manowce i bezdroża kłamstwa. Na szczęście mamy Kościół i tych, którzy stoją na straży poprawności interpretacji objawienia. Warto z pokorą podchodzić do „naszych odkryć” w Słowie Bożym i sprawdzać je w kontekście całego objawienia Bożego. I tu ponownie propozycja byśmy częściej sięgali do Biblii, a także Katechizmu, jako „nauczania Kościoła w pigułce”. Jak dziś ty podchodzisz do interpretacji Słowa Bożego? Czy korzystasz z pomocy w Jego rozumieniu? Jak często w twoim życiu pojawia się Katechizm Kościoła Katolickiego? Kogo słuchasz (czytasz) jako nauczyciela, czy pomocnika w rozumieniu spraw Bożych?

                Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to życie wieczne. Jezus mówi do saduceuszów: „Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie”. Takie postawienie sprawy może budzić w nas wątpliwości co do naszych relacji z najbliższymi, z tymi których kochamy. Czy to oznacza, że osoby dla nas bliskie w Niebie będą jak obce? A co z miłością, jaka nas łączy? Miłość wszystko przetrzyma i nigdy się nie kończy, tak naucza św. Paweł (por. 1 Kor 13). Jestem więc przekonany, że relacje z naszymi najbliższymi będą trwały na wieki, ale zmieni się nasze podejście do innych osób, które w niebie spotkamy, a przed wszystkimi, będzie Bóg, którego ujrzymy twarzą w twarz i relacja z Nim. Ja osobiście tęsknię za moimi rodzicami i wiem, że spotkam ich w Niebie. Wiem też, że nasze relacje będą lepsze, bo oczyszczone przez Pana z ziemskich niedoskonałości. Ale jednocześnie najbardziej czekam na spotkanie z Bogiem. Jak dziś ty patrzysz na swoją wieczną przyszłość? Ile jest w tobie nadziei, a ile lęków i niepewności? Proś Ducha Św. by zmieniał twoje myślenie i umacniał tęsknotę za Niebem, bo tam jest nasz dom.                

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...