Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.04

Mt 26,36-42

                Dziś Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to święto wprowadzone przez papieża Benedykta XVI dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego (19.06.2009-11.06.2010). Niesamowicie pięknie wpisuje się ten dzień w obchody tajemnicy paschalnej, mimo, że jest obchodzony już po zakończeniu okresu wielkanocnego. W Wielki Czwartek wprawdzie wspominamy ustanowienie kapłaństwa, a Chrystus w całym misterium paschalnym objawia się jako Najwyższy Kapłan, lecz główny akcent położony jest na mękę i Paschę. Dlatego też pojawiła się propozycja takiego święta, gdzie akcent będzie położony konkretnie na Kapłaństwo Chrystusa.

                Fragment Ewangelii Św. Marka ukazuje nam Chrystusa w Getsemani. Znamy tę scenę. Wiemy, że modlitwa ta doprowadziła do ostatecznej decyzji i zgody Boga-człowieka na wolę Ojca. Wzór i przykład Jezusa pokazuje nam jak dorastać do pełnienia woli Bożej. Tylko zjednoczenie z Nim i ciągle podtrzymywana relacja pozwala zrozumieć i pozytywnie odpowiedzieć na nią. Jak ta sprawa wygląda w twoim życiu? Czy potrafisz przyjmować wolę Ojca? Czy rozeznajesz ją na modlitwie? Czy szukasz umocnienia do jej wypełnienia u Pana?

                W Kapłaństwo Chrystusowe jesteśmy włączeni wszyscy przez Sakrament Chrztu. Poprzez zjednoczenie z ofiarą Jezusa, całe nasze życie może być ofiarą na większą chwałę Boga i dla zbawienia ludzi. Nazywamy to powszechnym kapłaństwem. Konieczne jest łączenie wszystkiego, i tego, co radosne, i tego, co trudne, z Panem. Wtedy nasze życie staje się Jezusowe i jego wartość jest w Nim. Czy słyszałeś już wcześniej o takim ofiarowywaniu swojej codzienności? Czy ją tak przeżywasz? W taki sposób nic w naszym życiu się nie zmarnuje.

                Oczywiste chyba dla nas jest to, że Kapłaństwo Chrystusowe jest źródłem kapłaństwa służebnego, do którego zaproszeni są księża. Nie łatwo jest wypełniać swoje powołanie (nie tylko kapłańskie). Uczniowie w Getsemani nie byli w stanie czuwać przy Jezusie, mimo Jego prośby. Księża potrzebują modlitwy! Módlcie się z swoich księży i o nowe powołania. Ja osobiście bardzo wam dziękuję za tę modlitwę, bo widzę jej owoce w moim życiu.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...