Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.05

Mk 12,35-37

                Bardzo ciekawe są dialogi Jezusa z uczniami, a szczególnie z Jego przeciwnikami. Jezus chcąc doprowadzić ich do prawdy stosuje różne środki, a w dzisiejszej Ewangelii można powiedzieć, że jest wręcz zaczepny. Stawia konkretne pytanie, odpowiada na nie, a potem pokazuje, że rzeczywistość jest znacznie bogatsza, niż to można zobaczyć nie szukając głębi przesłania. Czy Słowo zaskoczyło cię kiedyś w taki sposób? np. wydawało ci się coś, a potem głębsza refleksja, czy lektura jakiegoś komentarza, ukazała ci coś więcej? Słowo właśnie tak niesamowite i głębokie jest!!!

                Dzisiejszy fragment odsłania nam konkretne prawdy dotyczące osoby Jezusa. Jest On Synem Dawida, to jest fakt, ale nie jest nim TYLKO. Jest Synem Dawida, ale i Jego Bogiem i Panem. Wielu w historii pobłądziło akcentując jakąś prawdę z Biblii, a pomijając resztę Objawienia. A jak wygląda ta sprawa w twoim życiu? Jak patrzysz na Jezusa, który jest Bogiem, równym Ojcu w chwale i majestacie; człowiekiem, takim, jak my z wyjątkiem grzechu; On umarł i zmartwychwstał; wstąpił do Nieba i jest obecny pośród nas? Co sprawia ci trudności?

                Św. Marek na zakończenie dzisiejszej perykopy pisze: „A liczny tłum chętnie Go słuchał.” Jak wygląda twoje słuchanie Pana? Udaje ci się? Czy widzisz tego owoce? Jeśli tak, podziękuj Jezusowi, a jeśli nie, nie zniechęcaj się, tylko wiernie próbuj dalej.

PS. Dziś pierwszy piątek miesiąca, pamiętaj o wynagrodzeniu Sercu Jezusa za swoje i innych niewierności.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...