Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.06

Mk 12,38-44

                Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam wyraźnie, że Bóg widzi wszystko i zna nasze serca. Św. Marek przytacza nam dwie wypowiedzi Jezusa. Pierwsza dotycząca obłudnych uczonych w Piśmie, druga, pewnej ubogiej, pobożnej wdowy. Pierwsza jest przestrogą, druga pochwałą. Kogo pierwszego zobaczyłeś w swojej wyobraźni czytając ten dzisiejszy fragment? Dlaczego właśnie tę osobę? A może warto najpierw w świetle słów Pana przyjrzeć się sobie? Łatwo jest oceniać innych, a przecież Bóg w pierwszej kolejności kieruje Słowo właśnie do nas ?.

                W każdym z nas jest zapewne coś z obłudników i coś z ludzi pokornych. Wady mamy z Bożą pomocą eliminować, a cnoty rozwijać. Mamy stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa. Na tym polega praca nad swoim rozwojem, do tego ma nas prowadzić życie duchowe. Spróbuj przy pomocy Ducha Św. przyjrzeć się swojemu rozwojowi np. w ostatnim roku. Co zauważasz? Wypunktuj sobie dobre rzeczy, ale nie pomijaj, tego, co nie wyszło… Za rozwój podziękuj z głębi serca, bo to przede wszystkim zasługa łaski Bożej… To, czego nie udało się zrobić oddaj Panu, On widzi twoje serce i dobre pragnienia. Nie zniechęcaj się, On nagradza wierność i trud dla Niego podjęty. Więc próbuj dalej!!!

                Uboga wdowa z Ewangelii oddała Bogu wszystko. Czego możemy się od niej nauczyć? Miłości Boga ponad wszystko, troski o sprawy Boże. Ale też bezgranicznego zaufania Mu. Wiedziała, że On o nią się zatroszczy. Cóż za święta kobieta!!!

                PS. Przypominam, że dziś I sobota miesiąca, a więc dzień, w którym chcemy wynagradzać Maryi za zniewagi wobec Jej osoby.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...