Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.08

Mt 5,1-12

Dzisiejsza perykopa Ewangeliczna ukazuje nam Mateuszowe osiem błogosławieństw. Nawet nie będę próbował ich wyjaśniać, bo się nie da w kilku zdaniach. Na ich podstawie odprawiłem kiedyś dość długie rekolekcje, co serdecznie polecam wszystkim.

                W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić naszą uwagę na fakt, że Jezus dostrzega nas zawsze. Kiedy przychodzimy do Niego, On zawsze ma dla nas Swoje Słowo, które daje życie. Czy takiego Jezusa znasz? Jaki jest Jezus, którego znasz, bliski, czy daleki? Najbliższy z Nim kontakt w naszej codzienności mamy w Słowie Bożym. Im bardziej sięgamy po Słowo, tym bardziej Go poznajemy. Czy widzisz takie owoce w twoim codziennym „zatrzymaniu” nad Słowem? Jeśli tak, podziękuj Panu za to. Jeśli nie, bądź wytrwały, bo Słowo Boże zawsze przynosi owoce, a pomocna jest tu cierpliwość i wytrwałość.

                W pierwszym błogosławieństwie Jezus mówi o ubóstwie w duchu. Myślę, że nie przypadkowo od tego zaczął, bo ubogi w duchu, to ten, który wszystko złożył w Bogu i wszystko ma „u Boga”. Jeśli oddamy Bogu z ufnością wszystko, niczego nam nie zabraknie i doświadczymy Bożej opieki we wszystkim. Taki sposób życia sprawia, że królestwo Boże jest w nas, a Niebo będzie jego konsekwencją. Czy chcesz żyć w takiej „zależności” od Boga? Na ile ci się to udaje? Z czym jeszcze masz problem? Porozmawiaj szczerze o tym z Jezusem… Poproś Go o potrzebne łaski, by żyć tak coraz bardziej.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...