Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.09

Mt 5,13-16

                W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o zadaniach uczniów: są solą ziemi, światłem świata i miastem położonym na górze. Zacząć musimy od tego, że uczniowie są tymi, którzy uobecniają Jezusa na tym świecie, kontynuują Jego posłannictwo ukazywania Ojca. Z jednej strony widzimy naszą misję, a z drugiej zobaczmy jak wielkim zaufaniem darzy nas Jezus. On liczy, że nie zawiedziemy. Jakie myśli i emocje pojawiają się w tobie kiedy czytasz te słowa? Czyż Bóg nie jest wspaniały, że tak bardzo nam ufa? Jednocześnie dał nam Swojego Ducha, który nas w tym wspiera.

                Sól dawniej służyła do konserwowania produktów spożywczych, aby nie uległy zepsuciu. W Starym Testamencie istniało „Przymierze Soli”. Sól służyła do obkładania klątwą, by zniszczyć zło. Skoro mamy być solą, to znaczy, że powinniśmy wypowiedzieć walkę złu w nas i naszym otoczeniu. Nasza moralność ma być wzorem dla innych. Czy czujesz się zachęcony do jeszcze bardziej wytrwałej pracy nad sobą? Czy potrafisz dostrzec odpowiedzialność, która jest na twoich barkach? Jeśli tak, to dobrze. Bądź wytrwały, nawet jeśli widzisz, że jeszcze sporo pracy przed tobą.

                Światłość Świata mówi nam, że jesteśmy światłem dla innych. Samą naszą obecnością mamy wskazywać na Boga zawsze i wszędzie. Na ile jesteś wierny nauce Chrystusa, szczególnie w dyskusjach z innymi? Na ile Ewangelia kształtuje twoje podejście do rzeczywistości? Czy potrafisz pozytywnie innych zarażać takim patrzeniem? Na ile jesteś Jezusowy w relacjach z ludźmi?

                Uczniowie Chrystusa nie mogą się ukryć przed tym światem. Muszą być widoczni, by wskazywać cel – Niebieskie Miasto Jeruzalem. Czy usłyszałeś od kogoś słowa, które potwierdzałyby taki sposób życia w twoim przypadku? Bądź wdzięczny Panu za to, bo to w pierwszej kolejności Jego zasługa. Ale pamiętaj też o tym, że nie pochwała jest tu najważniejsza, lecz wierność w wypełnianiu zadania. Poproś więc Ducha Św. by ci nieustannie towarzyszył i pomagał.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek 

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...