Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.10

Mt 5,17-19

                Dziś Jezus mówi nam o swoim stosunku do Prawa. Zapewne ta wypowiedź Pana jest odpowiedzią na wątpliwości, a może nawet zarzuty niektórych Mu współczesnych, jakoby miał zachęcać do przekraczania Prawa Starego Testamentu. A On wprost mówi, że nie przyszedł go znieść, lecz wypełnić. Jezus jest rzeczywiście tym, który wypełnia ponad 400 proroctw wypowiedzianych, czy spisanych przez ponad 500 lat. On jest zapowiadanym Zbawicielem, w Nim wypełnia się Stary Testament i On zawiera z nami Nowe Przymierze w Swojej Krwi. (Jeśli znajdziesz wolną chwilę, wpisz sobie w wyszukiwarkę hasło: Jezus a rachunek prawdopodobieństwa, to pomoże jeszcze bardziej zrozumieć, jak niesamowicie Pan wypełnia ST). Jak dziś wygląda twoja postawa wobec Jezusa? Jesteś Nim zafascynowany? A może dopiero Go poznajesz? A może już możesz powiedzieć, że Go kochasz ponad wszystko? Niezależnie od tego, czy jesteś już bardzo zaangażowany w relację z Nim, czy dopiero jesteś na początku tej drogi, ważne jest, abyś szedł nieustannie w Jego kierunku, a nie oddalał się…

                   Jezus mówi, że wypełnianie przykazań Bożych jest naprawdę ważne, więc nie możemy traktować ich wybiórczo. Te, które nam pasują wypełniamy, a te, które nam nie odpowiadają pomijamy. Chciałbym w tym miejscu podkreślić ważną rzecz. Wszystko wypełnia się w Jezusie i dlatego nie jesteśmy zobowiązani do wypełniania przepisów starotestamentalnego kultu, czy przepisów związanych z dawnym przymierzem. Jezus często w swoich dialogach z Żydami ukazywał ich zakłamanie i niezrozumienie Boga. Piętnował też zachowywanie ludzkich przepisów, a pomijanie Bożych. Natomiast Dekalog jest ciągle aktualny i dlatego mamy Go w pełni zachowywać. Jak dziś ci udaje się zachowywać Boże przykazania? Czy pamiętasz o słowach Jezusa, które miłość do Niego wiążą nierozerwalnie z zachowywaniem Jego przykazań? Co ci sprawia najwięcej problemów? Porozmawiaj  o tym z Panem… Poproś też Ducha Św., by cię wspierał w byciu wiernym Prawu Pana, bo Jego przykazania dają życie.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...