Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.11

J 6, 51-58

Dziś Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Nie dziwne, że cała Liturgia Słowa mówi nam właśnie o tej niesamowitej tajemnicy naszej wiary. W I czytani z Księgi Powtórzonego Prawa czytamy o opiece Boga nad Ludem Wybranym w drodze na pustyni, ale też o próbach, na które Bóg go wystawiał, by nauczyć ważnej prawdy: „Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim co pochodzi z ust Pana”. Na ile jesteś zatroskany o swoją doczesność i „chleb powszedni”? Czy przypadkiem to zatroskanie nie przysłania ci Boga i Jego dobroci? Czy dostrzegasz w swoim życiu Bożą dobroć w miarę rozwoju twojej z Nim relacji?

Tajemnica Eucharystii jest jedną z najtrudniejszych do zrozumienia. Już kiedy Jezus ją zapowiadał budziła niezrozumienie i podziały. Dziś też, nawet wielu chrześcijan, odrzuca tę prawdę w prawdziwą obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wielu traktuje Eucharystię jako symbol, czy tylko upamiętnienie Ostatniej Wieczerzy. My, katolicy, jednak wierzymy, że Jezus jest z nami naprawdę, bo tak obiecał. Przyjrzyj się przez chwilę twojej wiarze w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie… Czy masz wątpliwości? Jak sobie z nimi radzisz?

Jezus mówi: „Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. Te słowa pokazują, że Komunia Św. nie tylko jest pokarmem na życie wieczne, ale też na trud naszej codzienności. Im częściej przyjmujemy Chrystusa, tym bardziej stajemy się Nim. Jego Krew w naszych żyłach płynie, a Jego obecność nas przemienia. Im częściej adorujemy Chrystusa Eucharystycznego, tym bardziej On pomaga nam odkrywać tajemnicę Jego obecności pośród nas. Nie wyobrażam sobie życia bez przyjmowania Eucharystii i adoracji. A w twoim życiu, jak często spotykasz się z Jezusem w Komunii Św.? Czy traktujesz Mszę Św. jako najważniejsze z Nim spotkanie? Jak często poświęcasz czas na adorację, czyli bycie przed Chrystusem Eucharystycznym?

Nie zapomnijmy o tym, że dzień dzisiejszy jest okazją do publicznego przyznania się do wiary, a także oddania czci Jezusowi w Eucharystii. Chciejmy też więcej dziś dziękować Jezusowi za Jego obecność, żywą i prawdziwą dla nas i pośród nas pod postacią Chleba.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...