Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.12

Mt 5,27-32

                Mateuszowy opis Kazania na Górze jest najdłuższy i najbardziej szczegółowy w konkretne wskazówki Jezusa, które są bardzo konkretne i radykalne. Dziś słyszymy wymagania dotyczące szóstego przykazania Dekalogu. Ale zanim do szczegółów przejdziemy chciałbym postawić pytanie. Kiedy słyszysz słowo „radykalny” jakie myśli i uczucia pojawiają się w tobie? Jakiej natury pragnienia masz w sercu? Chcesz być, czy rezygnujesz z takiego bycia radykalnym? Masz obawy, czy podołasz? To dobrze, bo dzięki temu, bardziej pozwolisz działać Panu w twoim życiu. Nie próbuj sam, pozwól by On działał.

Radykalizm Jezusa zdaje się być bezkompromisowy. Choć uważałbym z dosłownym przyjmowaniem Jego słów. Mówić o odcięciu członów ciała, które są powodem naszych grzechów, ma bardziej na myśli walkę z naszymi słabościami z pełną mobilizacją. Orygenes, jeden z Ojców Kościoła, który okaleczył siebie, bo miał ponoć problemy z czystością, nie został ogłoszony świętym, mimo swoich wybitnych dzieł teologicznych.

Cudzołóstwo kojarzy nam się z grzechem fizycznym z inną osobą. I dobrze. Ale Jezus mówi, że to coś więcej. Pożądliwie spojrzeć na kogoś, to też jest cudzołóstwo. Pożądliwie myśleć o kimś, to też jest cudzołóstwo. Ale grzechów przeciw czystości jest znacznie więcej. Dzisiejszy świat po rewolucji seksualnej brnie tak daleko, że legalizuje grzechy określane prze Biblię, jako zamykające drogę do Nieba, jako coś dopuszczalnego, a nawet określa to mianem prawa człowieka, czy dobrem. Jak wygląda twoja czystość seksualna? Jak sobie radzisz z tą dziedziną w twoim stanie? Większość z nas ma w tej dziedzinie jakieś problemy. Ale nie traktujmy tego jako usprawiedliwienia, tylko zachętę by jeszcze odważniej walczyć. Potrzeba niewątpliwie dużo modlitwy w tym miejscu, dyscypliny spojrzenia i myślenia.

                Jezus zwraca też naszą uwagę na temat konkubinatów. I to konkubinatów w szerokim tego słowa znaczeniu. Są nimi wszelkiego związki na wzór małżeństwa bez sakramentu, jak mieszkanie przed ślubem bez ślubu, związki po rozwodach itd. Niestety to jest cudzołóstwo. Znam takich ludzi, którzy, kiedy zrozumieli po nawróceniu swoją sytuację, postanowili zostać „białym małżeństwem”, aby móc spotykać się z Panem w sakramentach. To trudne i wymagające, ale Jezus stawia nam wymagania, bo doskonale wie, gdzie jest nasze szczęście. Jak ty podchodzisz do tych spraw w swoim życiu, czy życiu innych osób z twojego otoczenia? Mocno chcę podkreślić, że Jezus nikogo nie potępia i nie odrzuca! Ale czy pozwala na takie rzeczy? Pomódl się bardzo konkretnie za osoby, które znasz, a które żyją w taki sposób, może nawet podejmij za nie jakąś ofiarę.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...