Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.13

Mt 5,33-37

                W lekcjonarzu przed dzisiejszą Ewangelią znajdujemy nagłówek „zakaz przysięgania”. Tak należałoby wnioskować z treści tej perykopy. Jezus radykalizuje dawne przepisy, a może nawet ukazuje, że nie mają one racji bytu. Ale kiedy nie mają racji bytu? Wtedy, kiedy całe nasze życie jest szczere i prawdziwe wobec Boga. Idąc za biblijnym sposobem myślenia, jeśli kochasz Boga i wszystko czynisz z miłości do Niego, nie musisz zobowiązywać się żadną przysięgą, bo i tak będziesz czynił wszystko, co się Jemu podoba. Pomyśl ile razy złożyłeś Bogu jakąś obietnicę? Udało ci się ją wypełnić? Przeproś za te, których nie dotrzymałeś… Podziękuj za te, które udało ci się wypełnić…

                Może teraz myślisz sobie, że jesteś do niczego, bo tyle razy obiecywałeś poprawę np. w Sakramencie Pojednania, a niestety popełniasz te same grzechy… Spróbuj zrozumieć, że postanowienie poprawy, to wola walki i staranie się. Na tym Bogu zależy. Gdybyś nic nie robił, aby się zmienić, to byłby problem. Ale jeśli próbujesz i nie poddajesz się w walce, wszystko jest na dobrej drodze. Podziękuj Jezusowi za pragnienie zmian i chęci, które masz w sobie… Podziękuj Mu za każde zwycięstwo, nawet to najmniejsze. Poproś Maryję o łaskę wierności Bogu we wszystkim.

                A co z przysięgami wobec ludzi? Czy musimy składać przysięgi tym wobec, których jesteśmy uczciwi i szczerzy? Wydaje mi się, że nie. Moim zdaniem ludzie przysięgają wtedy, kiedy nie ufają sobie nawzajem. I to powinno być dla nas przedmiotem gruntownej refleksji, a może nawet radykalnego nawrócenia.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...