Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.16

Mt 5,43-48

                Dziś słyszymy o tym, jak rozumieć przykazanie miłości bliźniego. Mimo, że nigdzie w Starym Testamencie nie ma mowy o nienawiści nieprzyjaciół, takie przekonanie panowało wśród Izraelitów i takie było nauczanie rabinów. W Jezusowym nauczaniu jest jednak inaczej, mamy miłować naszych nieprzyjaciół i modlić się za nich. Dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi, a poza tym nikt z nas nie jest sprawiedliwy według Bożych standardów. Bóg kocha mnie, kocha ciebie, kocha także tych, których wydaje nam się, że nie powinien kochać. A jeśli chcemy naszym postępowaniem pokazywać, że jesteśmy Jego dziećmi powinniśmy postępować tak jak On. Jezus umierając na krzyżu wybaczył wszystkim, modlił się za swoich oprawców i zbawił także ich. Postaw sobie dziś pytanie o twoje relacje z ludźmi. Ilu masz nieprzyjaciół, czy ludzi, z którymi nie masz najlepszych relacji? Jakie masz uczucia wobec nich? Jakie jest twoje postępowanie w stosunku do nich? Czy modlisz się za nich? A czy modlisz się o przemianę swojego serca, by kochało jeszcze bardziej?

                Jezus zwraca uwagę na fakt, że miłość ludzka jest interesowna. Kochamy tych, którzy nas kochają. Ale On chce nas nauczyć miłości innej, doskonałej, czyli takiej, która nie szuka swoich korzyści. Czy człowiek potrafi tak kochać? Sam z siebie – nie. Ale dzięki Bożej pomocy może takiej miłości się nauczyć. Czy masz w sercu pragnienie, aby tak kochać? Czy widzisz w swoim życiu takie sytuacje, kiedy udało ci się kochać taką właśnie miłością? Podziękuj za nie dobremu Bogu. Wdzięczność otwiera nasze serce na kolejne Jego łaski.

                Ostatnie wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii jest zachętą do doskonałości na wzór samego Boga. Czy chcesz taki być? Wiem, że każdemu z nas daleko do takiego Ideału, ale dla Boga liczą się dobre pragnienia, ufność i uległość wobec Niego. Miej ogromne pragnienia i wytrwale współpracuj z łaską Bożą.

Pozdrawiam i błogosławię ?ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...