Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.18

Mt 6,7-15

                 W opisie Kazania na Górze wg. Św. Mateusza mamy wiele szczegółowych wskazówek dotyczących nie tylko relacji z ludźmi, ale też samym Bogiem. Dziś Jezus mówi nam o modlitwie, co więcej uczy najpiękniejszej Modlitwy.

                Po pierwsze Nauczyciel zwraca uwagę na fakt, że skuteczność modlitwy nie zależy od wielości wypowiadanych słów. Bóg zna nasze potrzeby, lecz chce o nich słuchać, ich spełnienie jednak nie zależy od długości naszej modlitwy. Bóg chce na modlitwie z nami się spotykać, więc trzeba do Niego nie tylko mówić, ale również Go słuchać. Bóg jest dobrym Ojcem i chce przebywać z nami. Jak wygląda twoja modlitwa? Ile czasu na nią poświęcasz? Ile czasu poświęcasz na mówienie, a ile na słuchanie, czy po prostu przebywanie z Panem? Poruszając temat długości modlitwy, chciałbym zaprzeczyć poglądom, które odmawiają słuszności np. Modlitwie Różańcowej, która według niektórych stoi w sprzeczności z dzisiejszą perykopą. Jeśli kogoś naprawdę się kocha, to nie żałuje się słów, by to okazać. A Różaniec nie tylko jest prośbą do Maryi, lecz również oddaniem Jej należnej chwały.

                O Modlitwie Pańskiej można byłoby przeprowadzić całe rekolekcje. Pięknie piszą o niej Ojcowie Kościoła (m.in. Św. Cyprian) ukazując głębię i przesłanie każdego zwrotu, który w niej się znajduje. Ważne i piękne jest w niej to, że zawiera ona wszystko, co powinna zawierać każda nasza modlitwa, a więc uwielbienie, dziękczynienie, przeproszenie i prośbę. Odmawiając Modlitwę Pańską warto czynić to świadomie, a nie bezmyślnie. Jak jest w twoim przypadku? Jak często odmawiasz ją w pośpiechu, nie zwracając uwagi na jej treść? A inne twoje modlitwy? Ile prosisz, a ile dziękujesz? Czy wielbisz Boga w swojej codziennej z Nim rozmowie? Warto tego nieustannie się uczyć.

                Kończąc Modlitwę Pańską Jezus zwraca uwagę na konieczność wybaczania. Jeśli chcemy przebaczenia od Boga nie możemy nie przebaczać innym ludziom. Na ile bliski jest ci temat przebaczenia? Nauczyłeś już się tej ważnej, choć niełatwej sztuki?

                Na zakończenie krótki cytat J. Hartla: „Modlitwa to nie wszystko, ale wszystko bez modlitwy jest niczym. Wszystko, naprawdę wszystko w naszym życiu się zmienia, kiedy zaczynamy poważnie traktować modlitwę.”

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...