Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.19

Mt 11,25-30

                Dziś w Uroczystość Serca Jezusowego mamy przepiękną Ewangelię, w której Jezus uwielbia Ojca za objawienie tajemnic Królestwa ludziom pokornym. Ale widzimy w niej też niesamowitą zachętę do przychodzenia do Pana po pokrzepienie. Kto z nas nie przeżywa jakiś trudnych chwil czy sytuacji? Każdy je ma. Wielu z nas doskonale wie, że przyjście do Jezusa i przylgnięcie do Jego Serca to najlepsze rozwiązanie i wyjście w trudnościach. Czy utożsamiasz się z utrudzonymi i obciążonymi, o których mówi Pan? Przypomnij sobie jakąś ostatnia trudną sytuację… Co wtedy zrobiłeś? Przyszedłeś z tym do Niego? Czy doświadczyłeś pokrzepienia, o którym mówi Jezus? Nauczyłeś się już tak rozwiązywać swoje problemy? Bądź Mu za to wdzięczy i korzystaj z tego zawsze.

                Nauczyciel zachęca nas do brania „swojego jarzma” na siebie i sam jest dla nas wzorem. On nie uciekał od trudów życia, On doskonale wypełnił wolę Ojca. Kiedy z Nim przeżywamy naszą codzienność i staramy się Go naśladować, wszystko staje się łatwiejsze i potrafimy widzieć nie tylko Jego pomoc, ale i łaski, które On wyciąga dla nas z trudnych sytuacji. Spróbuj prześledzić sobie jakieś sytuacje z twego życia, kiedy na początku coś wydawało ci się niesamowitym problemem… Czy masz doświadczenie Boga, który pokazał, że jest w tym wszystkim, troszczy się o ciebie i wydało to dobre owoce? Poproś Ducha Św., by pomógł ci tak właśnie przeżywać twoją codzienność.

                Na zakończenie chciałbym przypomnieć obietnice, które złożył Jezus Małgorzacie Alacoque i wszystkim czcicielom Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Piękne i ważne są te obietnice, pamiętajmy o nich, by jeszcze bardziej doświadczać Bożej miłości.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...