Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.20

Łk 2,41-51

                W Kościele święta ku czci Jezusa często idą w parze z świętami Maryjnymi. Wczoraj przeżywaliśmy Uroczystość Serca Jezusowego, a dziś wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Wielu z nas być może pamięta z domów rodzinnych lub domów naszych dziadków powieszone obok siebie obrazy przedstawiające te dwa kochające Serca. Mam nadzieję, że wielu z nas ma też świadomość ich roli w naszym życiu. Serce Jezus to serce, które najbardziej nas ukochało, Serce Maryi to najwierniejsze i najczulsze serce Matki. Kult Serca Matki Bożej rozpoczął się w XIX w., a najbardziej rozwinął się po objawieniach fatimskich w 1917 roku, gdzie Maryja sama mówiła o ostatecznym tryumfie Jej Niepokalanego Serca.

                W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o tym Sercu, bo, jak pisze św. Łukasz, Matka Boża chowała wiernie w nim wspomnienia. Widzimy tu piękny wzór do naśladowania. Maryja poszukuje Jezusa, kiedy Go nie rozumie, rozważa w swym sercu Jego przesłanie, a wszystko, co jest związane z Jej Synem dokładnie pamięta. Zawsze nastawiona na Jezusa. Taka jest Maryja. Dlatego też jest Jego najwierniejszą Uczennicą i tą, która warto naśladować. Czy jest Ona dla ciebie wzorem, który starasz się naśladować? Co najbardziej pociąga cię w postawie i życiu Maryi? Czego najbardziej chciałbyś nauczyć się od Niej?

                Maryja jednak jest kimś więcej, niż tylko wzorem. Ona jest Matką daną nam przez Jezusa, Ona jest orędowniczką i pomocą, przez którą mamy najlepszy przystęp do Jej Syna. Wiem, że wielu próbuje temu przeczyć i umniejsza Jej rolę w historii zbawienia. Ale tak właśnie jest! Pomyśl dziś znów o swojej z Nią relacji… Jak Ją traktujesz? Czy modlisz się do Niej i prosisz o pomoc? Jakie widzisz owoce takiej modlitwy? Podziękuj Jej za nie i odnów swoją z Nią przyjaźń.

                Przy okazji dzisiejszego wspomnienia chciałbym przypomnieć, że Kościół na prośbę samej Maryi wprowadził Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca. Ma ono na celu wynagrodzenie za zniewagi: 1)obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, 2) przeciw Jej Dziewictwu, 3) przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, 4) obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, 5) bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. W zamian za to wynagrodzenie Maryja obiecuje przyjść w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia, tym którzy je odprawią. A warunki tego nabożeństwa są proste do spełnienia. W intencji wynagrodzenia trzeba przystąpić do spowiedzi, Komunii, odmówić różaniec i 15 minut trwać w rozważaniu tajemnic różańcowych. Jeśli nie wszedłeś w to jeszcze, spróbuj, a nie będziesz żałował. W ten sposób wyrazisz też swoją miłość do Matki.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...