Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.22

Mt 7,1-5

                Dziś Jezus przestrzega przed sądzeniem. Zaczyna od radykalnego wymagania, aby w ogóle nie sądzić. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, my natomiast nie znamy i nie widzimy całej rzeczywistości, dlatego nasze sądy bardzo często są niesprawiedliwe. Dlatego powinniśmy ich unikać. Jak często zdarza ci się sądzić innych? Czy widzisz w tym jakiś problem? Co dalej robisz z tymi sądami, pozostawiasz je sobie, czy przekazujesz dalej? Nikt nam nie dał prawa do sądzenia, więc nie sądźmy.

                Kolejna myśl, którą przekazuje nam Pan, wydaje mi się, że może zostać odczytana na dwa sposoby. Po pierwsze jak ty sądzisz innych, tak oni postępują wobec ciebie. Dziwisz się, że inni cię obgadują? A ty tego nie czynisz? Po drugie, jeśli my nie będziemy miłosierni wobec bliźnich, jak możemy żądać miłosierdzia od Pana? Miłosierni miłosierdzia dostąpią.

                Żeby jeszcze bardziej nam ukazać konieczność miłosierdzia i powściągliwości w sądzeniu, Nauczyciel używa przerysowanego obrazu o drzazdze i belce. Kto z nas jest doskonały? Kto z nas jest sprawiedliwy wobec Bożej sprawiedliwości? Kto potrafi dokładnie wykonać to, czego uczy Ewangelia? Nikt!!! Dlaczego więc osądzamy? Często może być tak, że człowiek, którego osądzamy jest bardziej sprawiedliwy od nas. Jezus zawsze patrzy na nas z miłością i tego samego chce od nas. Podziękuj Mu za Jego wyrozumiały i miłosierny sposób patrzenia na ciebie i poproś, by uczył cię tego w twoich relacjach z innymi.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...