Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.23

Mt 7,6.12-14

                Pierwszy wers dzisiejszej perykopy ewangelicznej zwraca naszą uwagę na konieczność dbałości o najcenniejsze perły jakimi są wiara i nauka Jezusa Chrystusa. I od razu warto postawić sobie pytanie o to jak ja dbam o moją wiarę? Czy troszczę się o jej rozwój? Czy karmię się zdrową nauką katolicką w moim życiu? A może nie dbam o to? Ponad to Jezus zdaje się zwracać naszą uwagę na fakt, że nie wszyscy są w stanie przyjąć Jego naukę. Ale o kogo Mu chodzi? Jezus tego nie precyzuje, zachęca jednak do ostrożności. Może chodzi Mu o to, by nie od razu wszystko przekazywać innym… Może uświadamia nam fakt, że nie wszyscy są w stanie to uszanować i mówi o tym wcześniej, byśmy się nie zniechęcali w momentach niepowodzeń…

                Mt 7,12 to „Złota zasada postępowania”. Proste i oczywiste słowa. Jak chcesz, aby inni wobec ciebie postępowali, tak ty postępuj wobec nich. Komentarz chyba nie jest tu potrzebny, ale osobista refleksja na pewno się przyda. Czy tak postępujesz w swojej codzienności? Na ile ci się to udaje, a na ile masz z tym problem?

                W kolejnym akapicie mówiąc o szerokiej i ciasnej bramie Jezus chce nam uzmysłowić, że aby dojść do życia wiecznego, trzeba się sporo natrudzić. Nasza ludzka natura jest skłonna do wybierania tego, co łatwiejsze, ale nie tak idzie się do Nieba. Musimy wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali – to mądre stwierdzenie pochodzi z nauczania Jana Pawła II. Jak to jest u ciebie? Potrafisz wymagać od siebie? A może chętniej wybierasz, to co łatwiejsze? Poproś Ducha Św. o łaskę radykalizmu ewangelicznego w swoim życiu. To właściwy kierunek.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...