Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.25

Mt 7,21-29

                W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje nam, jak właściwie budować w życiu, by się nie rozpadło to, co tworzymy i jak wejść do królestwa niebieskiego. Czasami można usłyszeć tę perykopę na ślubach, lecz odnosi się ona do każdego z nas, bo każdy jest, w pewnym sensie, budowniczym swego życia. Pierwsze pytanie jakie warto sobie tu postawić, to pytanie o nasze podejście do życia. Czy masz świadomość wielkiego obdarowania darem życia? Czy widzisz w nim piękno? A czy pamiętasz o całości naszej ludzkiej egzystencji? Doczesność to tylko niewielki fragment całości. Jesteśmy powołani do życia wiecznego bez ograniczeń. I co ty na to?

                Budowanie na pewnym podłożu, to budowanie na Bogu i Jego Słowie. On pokazuje, objawia swoją wolę i jeśli chcemy Go słuchać, nie zmarnujemy życia, lecz przeżyjemy je w obfitości. Jak to jest u ciebie? Chcesz Go słuchać? Sięgasz po Jego Słowo? Regularnie się z Nim spotykasz? Poproś Ducha Św., by cię w tym wspierał, będzie łatwiej.

                Być może masz takie doświadczenie, że coś rozwaliłeś w swoim życiu. Nie posłuchałeś Pana, poszedłeś za swoimi pragnieniami, które były podyktowane egoizmem. I niestety, coś się rozpadło… Ale to nie powód do rozpaczy! Bóg jest w stanie również z tego wyciągnąć dla ciebie błogosławieństwo, jeśli zaprosisz Go w te miejsca. Zatrzymaj się teraz i wylej przed Nim swoje serce, zaproś Go na nowo (a może po raz pierwszy) w te trudne rzeczywistości… Niech On działa…

                W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy też konkretne ostrzeżenie. Chrześcijanie, ci, którzy uważają się za uczniów Jezusa, a nawet charyzmatycy mogą zgubić drogę do Nieba i tam nie trafią. Wypełnienie woli Bożej gwarantuje otrzymanie nagrody. Módl się o wypełnienie woli Bożej w twoim życiu codziennie.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...