Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.26

Mt 8,1-4

                Tylko cztery wersety zawiera dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Nie muszę, chyba pisać, że to, wbrew pozorom, bardzo dużo, bo Słowo zawsze jest bogate i pouczające. Św. Mateusz ukazuje nam uzdrowienie człowieka trędowatego.

                Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to odwaga z jaką chory podchodzi do Jezusa. Powinien trzymać się z dala, bo tak nakazywało mu prawo, ale on wiedział, że jedynym jego ratunkiem jest Pan. Diabeł często próbuje siać w sercach ludzkich pokusę źle rozumianej niegodności, ukazując nam, że nie mamy prawa zbliżać się do Jezusa jako grzesznicy. Zdarza się tak w twoim życiu? Ja tak mam, choć dzięki łasce Bożej, dziś już potrafię sobie z tym radzić. Bóg jest miłosierny i to właśnie grzesznicy, a więc ja i ty, mają pierwszeństwo zbliżać się do Niego. Jak często spotykasz się z takimi pokusami, o których wspomniałem? Radzisz sobie z nimi? Potrafisz odsunąć je od siebie? Proś Ducha Św., by pomógł ci w takich sytuacjach, byś jak najprędzej przyszedł do Pana po oczyszczenie.

                Zwróćmy teraz uwagę na słowa Jezusa: „Chcę, bądź oczyszczony!” Te słowa kieruje On także do nas. On chce, abyśmy byli czyści, On chce nam wybaczać zawsze! Do Św. Faustyny powiedział, że wybaczaniem nigdy się nie męczy, a widząc ludzką nędzę, chce jeszcze bardziej nam siebie dawać. Czy taki obraz Miłosiernego Jezusa nosisz w swoim sercu? Czy takiego Jezusa znasz? A może masz takie chwile, kiedy lęk wygrywa z prawdą o miłosierdziu? W takich sytuacjach grom złego i wołaj: „Jezu, ufam Tobie!!!”.

Po dokonaniu cudu Jezus poprosił o milczenie w tej sprawie, bo w tym momencie chciał pozostać w ukryciu. Z drugiej strony polecił złożyć ofiarę dziękczynną na świadectwo Miłosierdzia Bożego. My nie musimy milczeć, wręcz przeciwnie, dziś szczególnie musimy objawiać światu działanie Miłosiernego Pana. Bądź więc wdzięcznym świadkiem dobroci Pana, szczególnie wobec tych, którzy jej nie znają.

 Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...