Moje codzienne zatrzymanie 2020.06.29

Mt 16,13-19

                Dziś Uroczystość Św. Piotra i Pawła dlatego cała Liturgia Słowa skupia się na tych dwóch filarach Kościoła, bo tak można nazwać tych wielkich Apostołów. W Ewangelii widzimy scenę, w której Piotr wyznaje wiarę w Jezusa Mesjasza i obietnicę, że na nim Pan zbuduje swój Kościół.

                Chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwie sprawy. Pierwszą z nich jest nasza wiara. I mógłby ci stawiać pytania o to, jak ją oceniasz na dzień dzisiejszy, ale chciałbym podkreślić inną rzeczywistość. Jezus wyraził to słowami: „Błogosławiony jesteś… Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.” Rozumiesz? Jesteśmy szczęśliwi, bo wierzymy, a wiara jest darem Boga. Nie wyobrażam sobie życia bez niej! Wiara zmienia wszystko, ona wyjaśnia wszystko. Szkoda, że tak wielu nie wierzy i gubi się żyjąc po omacku. Spróbuj przypomnieć sobie, jeśli masz takie doświadczenie, życie bez prawdziwej wiary? Czy dostrzegasz, ile zmieniła w twoim myśleniu, podejściu do świata, ludzi, doczesności i wieczności? Jak często wdzięczy jesteś za ten dar? Dziś szczególnie podziękuj za niego i za tych, którzy zasiali dobre ziarno w tobie…

                Druga rzeczywistość to Kościół i Jego pasterze. Nie ma idealnych pasterzy. Piotr i Paweł też nie byli idealni, a jednak Pan ich wybrał i konkretnie posłużył się nimi. Nie przeczę grzeszności księży i nie usprawiedliwiam, ani siebie, ani moich współbraci. Lecz proszę, abyś jako człowiek wierzący nie traktował Kościoła, ani księży jako przysłowiowych „chłopców do bicia”, tak jak czyni to świat. Myślę, że każdy człowiek bardziej zmotywowany jest do nawrócenia i dobrej pracy, kiedy jest zachęcany, doceniany, obdarowany uśmiechem, czy dobrym słowem. Mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiesz…

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...