Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.01

Mt 8,28-34

                Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam uwolnienie dwóch opętanych z mocy diabła. Wiele można się z niej nauczyć. Przede wszystkim widzimy tu Jezusa, który ma moc uwolnić człowieka od najstraszniejszych zniewoleń. Jakie zniewolenia widzisz w sobie? Czy pozwalasz Jezusowi na uwalnianie cię od nich, czy może próbujesz sam? Moje osobiste doświadczenie jest takie, że tylko On może tego dokonać. Zamiast samemu walczyć zaproś Go w te trudne miejsca. Przede wszystkim bądź wytrwały w modlitwie, słuchaj natchnień Ducha Św., nie dialoguj z pokusą, lecz od razu od niej uciekaj.

                Zło nie jest fajne!!! Dlaczego demony prosiły Jezusa, by pozwolił im wejść w świnie? Bo one same nie chcą iść do piekła. Nawet dla nich ta rzeczywistość jest przerażająca. Mimo, że diabeł kusząc nas próbuje przedstawiać zło jako coś dobrego, przyjemnego, a przynajmniej usprawiedliwionego w naszym przypadku, nie można w to wierzyć i dać się złapać w taką pułapkę. Zło zawsze prowadzi do fatalnych konsekwencji, a ostatecznie do wiecznego potępienia. Nie wierz w inne ewentualności! Jak często doświadczasz tego rodzaju pokus, które usprawiedliwiają zło lub ukazują je w dobrym świetle? Jak sobie radzisz w takich chwilach? Często jeszcze dajesz się oszukać? Bez pomocy Ducha Św. nie rozeznamy tego tak łatwo. Proś więc nieustannie Parakleta o prowadzenie.

                Reakcja mieszkańców Gadary na to, co uczynił Jezus, odzwierciedla mentalność świata. Ludzie są tak przywiązani do rzeczy materialnych i korzystania z życia, że wolą wyprosić Jezusa, niż odkryć prawdziwe skarby, które On może zaoferować. „Świat umiera, powoli ginie, odrzuca perły, wybiera świnie” – tak śpiewa Luxtorpeda w jednej ze swoich piosenek. A jak jest w twoim życiu? Czy jesteś gotów poświęć „świnie”, aby zyskać prawdziwą wolność i skuteczną pomoc od Pana. Co jest takimi „świniami” w twoim życiu, które trudno ci poświęcić.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie na YouTube

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...