Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.02

Mt 9,1-8

                Dzisiejszy fragment Ewangelii to jedno z tych miejsc, gdzie widzimy wyraźnie bóstwo Jezusa. Dlaczego Żydzi na Jego słowa o odpuszczeniu grzechów zareagowali oburzeniem i słowami: „On bluźni”? Bo grzechy odpuszcza sam Bóg. Problem w tym, że zamiast się oburzać, powinni uznać w Jezusie Boga, który stał się człowiekiem. Sytuacja uzdrowienia paralityka powinna być dla wszystkich konkretnym dowodem boskości Pana. A czy ty wierzysz, że Jezus jest Bogiem? W co najtrudniej jest ci uwierzyć? Jeśli masz wątpliwości, co z nimi robisz? Rozum wspiera wiarę, więc warto mieć wiedzę, dzięki której wiara będzie mocniejsza.

                Spójrzmy teraz na rzeczywistość, która była przyczyną interwencji Jezusa. Św. Mateusz pisze: „Jezus, widząc ich wiarę…” Być może paralityk nie wierzył, że cokolwiek może zmienić się w jego życiu, ale miał przyjaciół. I ci okazali się wspaniałymi wstawiennikami. Nie dość, że przynieśli kumpla do Chrystusa, to jeszcze wierzyli, że może go uzdrowić. I tak się stało. Na mocy Chrztu Św. każdy z nas jest takim wstawiennikiem, bo jesteśmy włączeni w powszechne kapłaństwo Chrystusa. A co za tym idzie, możemy wypraszać łaski nawet dla tych, którzy nie wierzą. I Bóg bardzo tego pragnie! Czy rozumiesz ile od ciebie zależy w twoim otoczeniu, rodzinie, w dzisiejszym świecie? Wydaje nam się czasami, że musimy robić tak wiele, aby coś się zmieniło, a wystarczy na dobry początek przynosić innych do Jezusa na modlitwie. Jak często to robisz? Czy widzisz jakieś owoce twojej modlitwy w życiu tych, za których się wstawiasz? Jeśli tak, podziękuj za nie… Jeśli nie, bądź wytrwały i cierpliwy, Pana najlepiej wie, kiedy i jak zareagować.

                Ostatnia sprawa, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to zadziwienie tłumu, że Bóg udzielił ludziom takiej mocy. Oni zapewne zaskoczeni byli tym, że paralityk wstał i chodził. Ale Bóg rzeczywiście udzielił ludziom jeszcze większej mocy niż uzdrowienia fizyczne, a jest nią władza odpuszczania grzechów. Niesamowite w ogóle jest to, jak Bóg włącza nas ludzi w dzieło zbawiania świata. Dziś I czwartek miesiąca, a więc dzień wdzięczności za Kapłaństwo i Eucharystię. Włącz się w to dziękczynienie i pomódl się o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie na YouTube

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...