Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.08

Mt 10,1-7

                Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę, to temat, można by rzec, bardzo teologiczny. Jezus posyłając uczniów, nie każe im iść do pogan, lecz do Izraelitów. Gdybyśmy tylko na tej myśli się skupili pomijając resztę objawienia, moglibyśmy powiedzieć, delikatnie rzecz ujmując: „Dlaczego? O co chodzi Jezusowi?” Doskonale jednak wiemy, że On przyszedł także do pogan, aby zbawić wszystkich bez wyjątku. Św. Mateusz pisał swoją Ewangelię wśród Żydów i do nich, i dlatego ukazuje Jezusa, jako posłanego w pierwszej kolejności do nich. Nie przeczy to jednak powszechności misji zbawczej Chrystusa. To, co chcę nam wszystkim dziś, przy tej okazji, przypomnieć, to konieczność znajomości całego objawienia i interpretacji poszczególnych twierdzeń w jego kontekście. W przeciwnym razie grozi nam niespójność różnych tekstów, niezrozumienie pewnych przesłań, czy wątpliwości, które stąd będą się rodziły. Czy nie doświadczyłeś takich sytuacji w twoim życiu? Jak wygląda twoje poznawanie depozytu wiary? Jak się uczysz, by bardziej wiarę rozumieć? A może zaniedbujesz te kwestie? Przyznam wam się szczerze, że ja naukowcem nie jestem, ale odkąd pamiętam, pociągało mnie zgłębianie objawienia w Słowie Bożym i nauczaniu Kościoła. I widzę w tym niesamowitą pomoc do wzrostu mojej relacji z Panem. Szczerze polecam!

                Jezus powołując apostołów, udzielił im konkretnej władzy. Każdy człowiek ochrzczony otrzymał od Niego obdarowania do budowania Królestwa Bożego pośród ludzi. Nie zawsze o tym pamiętamy i nie korzystamy z nich. Czasami może dlatego, że uważamy to za zadanie księży i zakonników. Ale przecież wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa. Co robisz dla rozszerzania Ewangelii na świecie? Co czynisz, aby powiększać chwałę Bożą w swoim otoczeniu? Czy rozumiesz, że do tego jesteś zaproszony i powołany? Za wszelkie zaniedbania w tej dziedzinie przeproś Pana… Poproś Go także o łaskę zrozumienia swojego posłannictwa i wiernego wypełniania go.

                Księża mają władzę szczególną, której osoby świeckie nie mają. Wynika to z święceń, które przyjęli. Nie wszyscy mają nawet świadomość ogromu łaski, jaką otrzymali. Ale faktem jest, że bez nich nie byłoby Eucharystii, nie byłoby innych sakramentów, a wśród nich Sakramentu Pokuty i Pojednania. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Dlatego diabeł tak niszczy kapłaństwo od samego początku. Dlatego dziś próbuje niszczyć ziarno powołania zasiane przez Mistrza w sercach ludzi młodych. Co więc możemy zrobić, by nie zabrakło tych, którzy będą szli i w Jego autorytecie będą głosić Słowo i dla nas sprawować Sakramenty, a co za tym idzie, prowadzić nas do Nieba? Modlisz się za swoich duszpasterzy, o ich świętość, Boże prowadzenie dla nich i wszystko czego potrzebują? Czy troszczysz się o nowe powołania do służby kapłańskiej czy zakonnej? A może masz jakiś inny pomysł? Poproś Ducha Św., by podpowiedział ci, co jeszcze mógłbyś zrobić, by nie zabrakło tych, którzy przez święcenia otrzymają władzę i dary, które służą dobru nas wszystkich.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...