Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.10

Mt 10,16-23

                Bardzo mocne słowa wypowiada Jezus w dzisiejszej Ewangelii. To konkret, który nie pozostawia złudzeń. On nie obiecuje życia lekkiego, łatwego i przyjemnego. To, co obiecał, to prześladowania, nienawiść ze strony świata, ale na końcu nagroda za wytrwałość. Kiedy czytasz te słowa, co pojawia się w twoim sercu? Jakie myśli, uczucia rodzą się w tobie? Boisz się? Doświadczasz czegoś takiego? Czy dziwią cię te zapowiedzi?

Jezusa wielu odrzuciło i nadal odrzuca. Dlatego, że należymy do Niego świat nas odrzuca, tak jak Jego. Gdybyśmy byli kochani przez świat, należałoby to uznać za coś niepokojącego. Mogłoby to bowiem świadczyć, że niewyraźnie widać w naszym życiu przynależność do Chrystusa. I nie chodzi mi tu o jakąś próbę konfrontacji z ludźmi, aby cokolwiek im udowadniać. Chodzi mi o to, byśmy byli wyraźnymi świadkami. Ludzie patrząc na nas nie powinni mieć wątpliwości co jest dobre, a co złe oraz jak należy postępować. O to  między innymi chodzi Jezusowi, kiedy zachęca nas do roztropności i nieskazitelności. A dziś, niestety, wielu katolików wyznaje zasady i tak żyje, jak uczy świat, a nie Ewangelia. Jak to wygląda w twoim życiu? Starasz się żyć Ewangelią i być jej świadkiem? Czy ludzie patrząc na ciebie widzą Jezusa i znaki Jego królestwa?

Pan zapowiadając prześladowania, wskazuje na Ducha Św. jako pomoc. On jest posłany nam jako Paraklet, a więc pocieszyciel, przewodnik, wsparcie w naszej codzienności. Po pierwsze, pomaga nam żyć zgodnie z nauką Jezusa, a po drugie, dzięki Niemu możemy być prawdziwymi świadkami. Czy tak doświadczasz obecności Ducha Pańskiego? Przypomnij sobie kilka sytuacji, kiedy tak działał On w twoim przypadku… Podziękuj Mu za to i poproś, by dalej cię prowadził.

„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” – to obiecuje nam Pan. Błagajmy więc o łaskę wytrwania dla nas i naszych braci i sióstr.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...