Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.11

Mt 19,27-29

                Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, od razu widzimy, że jest to Słowo o tych, którzy z miłości do Pana opuścili wszystko i poszli za Nim. Jezus obiecuje Apostołom wspaniałą nagrodę w Niebie za ten konkretny gest. Obietnice dotyczą także wszystkich innych, którzy dla Jego Imienia pozostawią wszystko. Co obiecuje Pan? Stokroć więcej, niż pozostawili i życie wieczne. I nie chodzi tu o stan posiadania, lecz o coś ważniejszego. Rodziną tych, którzy za Nim idą, są wszyscy wierzący, a o dobra materialne sam Pan się troszczy. Kiedy patrzymy na historię i teraźniejszość, spełnia się to nieustannie. Najważniejsze jednak w tym wszystkim jest to, że największą miłością i nagrodą jest sam Zbawiciel. Tak powinno być i w moim, i w twoim życiu. Czy tak jest? Czy jest On dla ciebie najważniejszy? Większość z nas żyje w świecie i w rodzinach, ale to nie przeszkadza, by On był najważniejszy. Czy tak jest?

                Historia pokazuje jak wielki wkład w życie Kościoła i świata wniosły i wnoszą osoby poświęcone Panu. Przykładem jest patron dnia dzisiejszego i jego dzieło, św. Benedykt. Żył na przełomie V i VI w., pochodził z zamożnej rodziny, lecz pociągnięty przez Mistrza porzucił studia, by oddać się życiu pustelniczemu. Potem zaczęli dołączać do niego uczniowie, co dało początek Zakonowi Benedyktynów, a także podwaliny pod inne rodziny zakonne. W latach świetności (VI-XII w.) benedyktyni mieli kilkadziesiąt tysięcy domów zakonnych i kilkaset tysięcy zakonników. Mieli ogromny wpływ na rozszerzanie wiary w Europie i nie tylko. Wielu z nich to byli wybitni uczeni, których dzieła do dziś są znaczące dla teologii katolickiej. Warto również wspomnieć o tym, że zakony miały wpływ na rozwój naukowy, kulturalny i gospodarczy świata. Przy zakonach powstawały szkoły, szpitale, ochronki itp. Dzisiejsza Europa zawdzięcza im bardzo wiele. Smutnym jest fakt, że o tym się zapomina i próbuje się odciąć od chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu. Powinno to być dla nas okazją do wdzięczności Panu, za dobro, jakie wniosła wiara w rozwój ludzkości, ale też błagania o łaskę powrotu do fundamentalnych wartości płynących z Ewangelii. Pamiętajmy o swoich korzeniach! Bo drzewo bez korzeni ginie.

Trzeba również pamiętać o niesamowitym zapleczu duchowym, jakie stanowią dla nas wszystkich zakony. Potrzebna jest więc modlitwa o nowe powołania do wyłącznej służby Panu, a co za tym idzie, nam wszystkim. Jest w naszym otoczeniu wiele osób konsekrowanych. Podziękuj dziś Panu za nie i poproś o nowe powołania do zakonów kontemplacyjnych i czynnych.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...