Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.13

Mt 10,34-11,1

                Mogą nas zaskakiwać słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. On, Książę Pokoju, przyszedł przynieść miecz i niezgodę?  Nie należy dosłownie rozumieć tych stwierdzeń, bo Bóg nie zamierza wprowadzać rozłamów i niepokojów. On jednak domaga się od nas wyboru, który może prowokować niezrozumienie ze strony innych, czy nawet agresję. A wszystko dlatego, że opowiadamy się po Jego stronie. Nie raz w Ewangelii widzimy, jak On sam jest odrzucany i taki sam los zapowiadał swoim uczniom. Dlaczego tak jest? Bo Prawda jest nielubiana, a Miłość niekochana przez świat. Czy doświadczyłeś takiego niezrozumienia, czy nawet odrzucenia w swoim życiu? Od kogo? Miłością mamy odpowiadać na nienawiść, pamiętaj o tym. A sprzeciw, jaki powoduje u innych twoja wierność Chrystusowi niech będzie dla ciebie znakiem, że jesteś Jego prawdziwym uczniem.

                Kolejne wersety przypominają nam, że Jezus ma być przed wszystkimi i ponad wszystkim. Często Ewangelia ukazuje nam tę prawdę, ale to, dlatego, że jest to podstawa. Czy już tak jest w twoim życiu? A może są takie momenty, że nie potrafisz postawić Jezusa na pierwszym miejscu? W jakich okolicznościach tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Spróbuj to rozeznać i proś Ducha Św., by cię nawracał i pomógł to zmieniać.

                Następnie Nauczyciel w dzisiejszej Ewangelii mówi o nagrodzie. Ale za co? Za dobro uczynione tym, którzy są Jego uczniami. Co Pan chce nam przez to ukazać? Myślę, że naszą rolę w budowaniu Królestwa Bożego tu i teraz. Mamy być świadkami wobec świata, ale też wspierać innych w odważnym świadczeniu o Bogu. Czy zdarzyło ci się zrobić coś takiego? Jak wygląda twoja gotowość, by to czynić? Modlitwa jest punktem wyjścia, ale nie wzbraniaj się przed konkretnym działaniem, by wspierać uczniów Pana.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...