Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.14

Mt 11,20-24

                Dzisiejsze Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który konkretnym miastom robi wyrzuty, że się nie nawróciły, mimo znaków i cudów, których w nich dokonał. Do czego ma nas zachęcić ta perykopa? Oczywiście do nawrócenia! Spróbujmy najpierw zastanowić się nad tym z czego powinniśmy się nawracać? Każdy ma jakąś dziedzinę, w której potrzebuje przemiany. I nie piszę tego, aby kogokolwiek oskarżać, ale by stwierdzić, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Bożej pomocy, by to zmienić. Kiedy czytamy życiorysy świętych, widzimy, że uważali się oni za największych grzeszników i nędzarzy. Dziś mnie to nie dziwi, bo rozumiem, że im bliżej Boga jesteśmy, tym więcej widzimy. Wobec Jego świętości wypadamy bardzo niekorzystnie, delikatnie rzecz ujmując. Ale to właśnie ta nasza ludzka nędza skłania Go do udzielania nam swoich łask jeszcze obficiej. On chce, abyśmy się do Niego zbliżali. Pokazując nam grzechy, chce nas z nich uwalniać, byśmy byli naprawdę szczęśliwi. Poproś Ducha Św., by pomógł ci dostrzec te dziedziny, które potrzebują nawrócenia w twoim życiu… Zaproś w nie Jezusa, by cię z nich wyprowadzał…

                Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi żyje tak, jakby Boga nie było, mimo, że o Nim słyszeli. Co musiałoby się wydarzyć, aby się nawrócili? Jednoznacznie nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, ale kiedy czytamy dzisiejszy fragment Ewangelii, możemy wnioskować, że w wielu przypadkach nawet konkretny cud z Nieba nie spowodowałby ich przemiany. A ty, czy czujesz się zaproszony do nawrócenia? Co cię do tego mobilizuje? Mi osobiście bardzo pomaga Słowo Boże i świadomość, że Bóg mnie kocha. Próbuję więc, na ile to możliwe, odpowiadać na Jego miłość nawracaniem się, choć wiem, że nie zawsze mi się to udaje.

                Chciałbym ci zaproponować dziś coś takiego, czego nauczyłem się w seminarium. Nazywa się to rachunkiem sumienia szczegółowym i pochodzi od św. Ignacego. Na czym polega? Na konkretnej pracy nad jakąś wybraną rzeczywistością, w której potrzebujemy nawrócenia. Na tydzień lub dwa postanawiamy sobie, że będziemy starali się nad nią pracować, a potem zmiana i pracujemy nad czymś innym, nawet jeśli nie nawróciliśmy się w poprzedniej rzeczywistości. Każdego dnia staramy się zwracać naszą uwagę na tę sprawę i wytrwale zmieniać. W życiu duchowym potrzebne jest takie skonkretyzowanie działań, bo przynosi to efekty o wiele większe niż praca nad wszystkim na raz. Ta może powodować, że tak naprawdę niczego nie zmienimy. Spróbuj może w taki sposób podjąć konsekwentną pracę nad swoim nawróceniem.

Życzę wytrwałości i wspaniałych owoców ?

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...