Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.15

Mt 11,25-27

                Jezus pragnie naszego szczęścia. Ja nie mam, co do tego żadnej wątpliwości. On chce nam objawiać Ojca i Jego miłość, a właśnie to najbardziej może nas uszczęśliwić.

                W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy wskazówkę, jakim trzeba być, aby to przyjąć. Nauczyciel wskazuje, że potrzeba być człowiekiem prostym i pokornym. A w innych miejscach uczy, że musimy być jak dzieci. To nauczanie nie ma nic wspólnego ze światem. Bo ten nawołuje do robienia kariery, wywyższania się, odnoszenia sukcesów, nawet kosztem innych ludzi. Co ci jest bliższe, nauczanie Pana, czy propozycje świata? Za czym idziesz? A za czym chcesz iść?

Tylko serce podobne do serca dziecięcego potrafi przyjąć Dobrą Nowinę. Jakie jest twoje serce? Jak często mu się przyglądasz? Co pomaga ci w pracy nad nim? Czy pozwalasz, by Pan je kształtował?

A teraz trochę o Ojcu. Czy znasz Boga Ojca? Czy doświadczyłeś Jego miłości? Co przeszkadza ci w pełnym otwarciu na Niego? Pomyśl i zaproś w te miejsca Ducha Św.

Jezus chce naszej głębokiej relacji z Ojcem, dlatego tak często o tym czytamy w Słowie. Zachęcam cię, abyś sięgał po Nie codziennie i karmił się Nim.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...