Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.16

Mt 11,28-30

                Dzisiejszy fragment Ewangelii jest zachętą do przychodzenia do Jezusa. Nauczyciel mówi do tłumów, ale słowa, które wypowiada, kieruje do każdego osobiście. To jest ważne, abyśmy to zrozumieli, bo konkretnie do ciebie dziś Jezus kieruje swoje zaproszenie. W tłumie ludzi przychodzących do Niego On potrafi dostrzec ciebie, tak bardzo osobiście, bo jesteś ważny dla Niego. Czy tak osobiście przeżywasz swoją relację z Panem? Czy potrafisz usłyszeć to kierowane do ciebie zaproszenie, aby przychodzić do Niego? Pomyśl teraz, jak wygląda twoje do Niego przychodzenie? Kiedy i jak się z Nim spotykasz? Czy możesz powiedzieć o pewnej regularności w tych waszych spotkaniach?

                Pomyśl teraz, co ci przeszkadza, aby do Niego przychodzić? Na ile te rzeczywistości zależą od ciebie? Jeśli zależą, postanów konkretną pracę nad nimi. Może lepsze zaplanowanie czasu na modlitwę mogłoby pomóc? Pomyśl, czy nie udałoby się częściej przychodzić na adorację? A może mógłbyś oprócz Mszy niedzielnej przyjść czasami w tygodniu? Moje doświadczenie jest takie, że często nieprawdą jest, że mamy za mało czasu. Po prostu nie potrafimy nim dobrze gospodarować i nierzadko ucieka nam przez palce. Poproś Ducha Św., aby ci pomógł w uporządkowaniu tych spraw.

                Jeśli masz teraz chwilę, spróbuj wyobrazić sobie Jezusa, który jest przy tobie i z miłością patrzy na ciebie. Wyciąga w twoim kierunku ręce i chce cię przytulić do serca. Zaprasza cię, abyś do Niego podszedł i oddał mu wszystkie swoje troski. Chce przytulić ciebie. Pozwolisz Mu?

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...