Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.17

Mt 12,1-8

                Dzisiejsza perykopa ewangeliczna może być dla nas okazją do zastanowienia się and tym, jak podchodzimy do Bożego Prawa? Pan dał nam przykazania, aby nas prowadziły właściwą drogą ku Niemu. Dzięki nim znamy właściwy kierunek w życiu i sposób na osiągnięcie szczęścia. Lud Starego Testamentu oprócz Dekalogu miał jeszcze wiele innych nakazów i zakazów, które regulowały ich relacje międzyludzkie i sprawy religijne. W pewnym momencie jednak jurydyczne podejście do tego wszystkiego spowodowało, że zapomniano o najważniejszym, czyli o samym Bogu. Można byłoby powiedzieć, że zachowywanie Prawa stało się celem samym w sobie. I zamiast przybliżać do Boga, nierzadko od Niego oddalało. Interpretacja przepisów powodowała wyszukiwanie różnych sposobów na ich obchodzenie. Gdzie w tym wszystkim była miłość do Boga? A jak ty podchodzisz do Bożych przykazań? Są one dla ciebie pomocą, czy ograniczeniem? Poproś Ducha Św. o pomoc we właściwym ich rozumieniu.

Zarówno w Starym i Nowym Testamencie najważniejsze jest Przykazanie Miłości. Dla wielu jednak, np. dla faryzeuszy z dzisiejszej perykopy, przykazania były pretekstem do oceniania, osądzania, czy nawet potępiania innych. Dziś, niestety, też takie przypadki się zdarzają. A ty, czy potrafisz patrzeć na ludzi z miłością? Czy raczej widząc ich grzechy osądzasz i potępiasz? Jezus przypomina nam dziś o konieczności zrozumienia słów Bożych: „Chcę raczej miłosierdzia, niż ofiary.” Tym samym uczy, że miłość jest najważniejsza. Spotykając się z grzesznikami potępiał grzech, nigdy człowieka. Tak samo my powinniśmy postępować.

Znajomość Bożego Prawa ma nas prowadzić do upodobnienia się do Pana i jeszcze głębszego życia miłością. Poproś więc Go teraz, by ci pomógł w wiernym pełnieniu Jego przykazań i by uwrażliwiał twoje serce na miłość. Im bardziej twoje życie będzie z nimi zgodne, tym lepsze będzie twoje świadectwo wobec ludzi. Często polecaj w swojej modlitwie tych, którzy mają problem z Bożymi przykazaniami, by On sam ich nawracał i prowadził.

Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...