Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.18

Mt 12,14-21

                W centrum Ewangelii jest Jezus. I bardzo wyraźnie pokazuje to dzisiejsza perykopa. Znów widzimy zagorzałych przeciwników i zafascynowanych zwolenników Pana. Może zatrzymajmy się przez chwilę w tym miejscu. Dlaczego? Najprawdopodobniej każdy z nas jest zwolennikiem Jezusa, ale czy zawsze i wszędzie? Czy w każdej sytuacji życiowej wybierasz Go i Jego drogę? Czy podejmując decyzje lub dokonując wyborów, zawsze masz na uwadze Jego wolę i Jego przykazania?

                Izajaszowy obraz Sługi Jahwe przytoczony przez św. Mateusza jest piękną charakterystyką Jezusa. Ukazuje Go jako umiłowanego, namaszczonego Duchem Św., cichego i pokornego. On jest Dobrą Nowiną i nadzieją dla nas. Taki jest On, a my mamy starać się do Niego upodabniać. Jak inny jest to ideał, niż ten światowy: pełen egoizmu, agresji, przemocy i nienawiści do innych. Czy taki obraz Jezusa jest ci bliski? Czy takiego Jezusa chcesz naśladować? Co cię w Nim pociąga?

                Ci, którzy za Jezusem poszli, doświadczyli Jego błogosławieństwa i otrzymali potrzebną pomoc. Naśladowanie Go jest najlepszym sposobem na szczęście. Jeśli pragniemy za Nim kroczyć, On pomaga w tym i mimo naszych niedoskonałości, możemy zwycięsko przejść przez życie. Dzięki Niemu mamy nadzieję, sens i cel w życiu. Nie potrafię dziś wyobrazić sobie życia bez Niego. A ty? Podziękuj Mu za doświadczenie Jego obecności i poproś, byś nigdy od Niego nie odszedł.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...