Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.20

Mt 12,38-42

                Dzisiejsza Ewangelia może być dla nas okazją do postawienia sobie pytania o to, na czym budujemy naszą wiarę? Faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli zobaczyć jakiś znak od Jezusa. Ale nie było to spowodowane pragnieniem uwierzenia, lecz innymi przesłankami, co demaskuje odpowiedź Pana. Może i w naszym życiu jest tak, że wydaje nam się, że kiedy zobaczymy jakiś znak od Boga, to nasza wiara się umocni? Teoretycznie tak może być, ale co wtedy, kiedy nie będziemy widzieć znaków? Czy wtedy również będziemy wierzyć? Na czym dziś budujesz swoją wiarę? O co ją opierasz?

                Fundamentem chrześcijaństwa jest zmartwychwstanie Chrystusa. Gdyby go nie było, nie byłoby naszej wiary. Słuchacze Jezusa otrzymali zapowiedź tego faktu, my natomiast wiemy, że on rzeczywiście zaistniał. Tak naprawdę wszystko, co potrzebne jest nam do wierzenia i do zbawienia zostało już nam objawione właśnie w Chrystusie. Trzeba abyśmy to poznawali i żyli według tego. Dzięki Duchowi Św. będzie to rozwijało naszą wiarę i pogłębiało relację z Panem. Wiele jest, na przykład, takich osób, które zaczęły czytać Pismo Św., aby znaleźć tam rzekome kłamstwa, a doprowadziło ich to do wiary i spotkania z żywym Bogiem. Czyż nie jest to również dla nas dobra wskazówka? Kościół nam podpowiada, co robić, by wiarę rozwijać. I warto za tym iść. Wiesz o czym piszę? Sakramenty, modlitwa, Pismo Św., to podstawa. Jak mają się te sprawy w twoim życiu?

                Opierając wiarę na solidnym fundamencie łatwiej unikniemy momentów zachwiania. Więc bądźmy wytrwali i konsekwentni w pogłębianiu naszej wiary, a to na pewno będzie owocowało.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...