Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.21

Mt 12,46-50

                Niesamowita jest ta dzisiejsza Ewangelia, bo Jezus po raz kolejny pokazuje, jak wielkim przywilejem jest być Jego wiernym uczniem. Na początku chciałbym mocno podkreślić, że w tym fragmencie Pan absolutnie nie pomniejsza osoby Maryi. On pragnie podkreślić, że bardzo ważni jesteśmy dla Niego, kiedy pełnimy wolę Boga. Ale przecież Maryja wolę Bożą pełniła zawsze i w sposób najlepszy. Dlatego jest najwspanialszą uczennicą Chrystusa. Powinna być dla nas wzorem do naśladowania. Czy tak jest? Jaką masz relację z Maryją? Czy starasz się od Niej uczyć i naśladować ją w podążaniu za Panem?

                Przyjrzyj się teraz naszemu uczniostwu. Każdy, kto słucha Pana i wypełnia Jego wolę jest nazwany przez Niego, nie tylko uczniem, nie tylko przyjacielem, ale nawet Jego najbliższą rodziną. Zobacz jak wiele On nam daje! Czy patrzysz na siebie jak na brata, czy siostrę Jezusa? Czy starasz się do tego dorastać w swoim za Nim kroczeniu? Z czym jeszcze sobie nie radzisz? Oddaj to Panu i poproś o potrzebne łaski.

                Nie wszystko udaje nam się wypełnić, ale watro i trzeba próbować. Świadomość tego, że nie wszystko ci wychodzi, do czego cię prowadzi? Mam nadzieję, że nie do zniechęcenia, lecz do jeszcze większego na Nim oparcia. On jest z nami i nas wspiera. Obiecał swoją pomoc i dotrzymuje słowa. Z naszej strony potrzeba wytrwałości i cierpliwości, szczególnie wobec siebie. Nie patrz na efekty, które chciałbyś osiągnąć, lecz na trud, który wkładasz w pełnienie Jego woli i uczenie się tego. Nie przypadkowo słowa „wiara” i „wierność” mają ze sobą dużo wspólnego. Bądź więc wierny, aby być coraz bardziej wierzącym.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Zatrzymanie nad Słowem

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą “o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...