Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.30

Mt 13,47-53

                Czy nie w niedzielę czytaliśmy tę przypowieść podczas liturgii? Pewnie trzeba, abyśmy bardziej wnikliwie ją rozważyli. Zacznijmy może od pytania Jezusa, które stawia swoim uczniom po opowiedzeniu tej przypowieści: „Zrozumieliście to wszystko?” Czy rzeczywiście rozumiemy rzeczywistość końca wszystkiego? A może jest tak, że kiedy słyszysz po raz kolejny te same przypowieści i słowa o końcu świata, myślisz sobie, że już tyle lat czekamy, więc pewnie jeszcze poczekamy sobie i nie ma co przeżywać? Co oznacza, według ciebie być człowiekiem sprawiedliwym, który nie zostanie odrzucony? Ewangelia mówi wyraźnie kto będzie miał udział w Królestwie Bożym i kto jest zbawiony. Pamiętasz te fragmenty i słowa Jezusa? Spróbuj je sobie przypomnieć…

Wiara w Jezusa, miłość do Boga i bliźniego, potwierdzone czynami, a nie deklarowane, pełnienie Jego przykazań, zaparcie się siebie, naśladowanie Go, branie swego krzyża, zapieranie się swego egoizmu i pełnienie woli Bożej – to tak w telegraficznym skrócie. Co udaje ci się wypełniać, a z czym masz jeszcze problem? Prosisz Ducha Św. o pomoc? Zaproś Go ponownie do swego życia, by cię prowadził.

                Na koniec Jezus pochwala uczonych w Piśmie, którzy stali się Jego uczniami. Myślę, że pochwala również tych spośród nas, którzy są otwarci na jego Słowo i pouczenia, i którzy przyjmują je, aby jeszcze wierniej Go naśladować i upodabniać się do Niego. Niech ta pochwała będzie dla ciebie i dla mnie jeszcze większą mobilizacją do wierności i wzrostu. Amen.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...