Moje codzienne zatrzymanie 2020.07.31

Mt 13,54-58

                Dzisiejsze Ewangelia ukazuje nam Jezusa w Nazarecie, Jego rodzinnym mieście. Smutna to sytuacja, gdyż ci, którzy pochodzeniem byli Mu najbliżsi, okazali się najbardziej zamknięci na Dobrą Nowinę. Historia zna wiele takich sytuacji, że ludzie są bardziej skłonni wierzyć kłamcom, niż prawdziwym prorokom. Dziś niestety też tak jest. Bo czym innym wytłumaczyć fakt, że katolicy żyją inaczej, niż uczy tego Ewangelia? Jak wygląda ta sprawa w twoim życiu? Na ile słuchasz Jezusa, a na ile pseudoautorytetów?

                Jest to smutne, ale prawdziwe. Wielokrotnie spotykam się z takimi sytuacjami, że w zwykłych duszpasterskich sprawach ludzie wyraźnie deklarują się jako „wierzący inaczej”, czy „wierzący po swojemu” i dziwią się, że nie mogą zostać chrzestnymi czy świadkami bierzmowania. Nierzadko bywa, tak, że jeszcze próbują kłócić się z księdzem, jakim prawem ocenia ich wiarę. A ksiądz nie ocenia ich wiary, tylko stwierdza fakty, że żyjąc w konkubinacie, żyją w grzechu, że nie wyznając szczerze swoich grzechów na spowiedzi, popełniają świętokradztwo, itd.… Nie mogę się nadziwić, jak można żyć w zakłamaniu i w ciemności. Czy nie znają prawdy? Czy nie słyszeli Ewangelii? Myślę, że ją znają. Jednak wolą słuchać znajomych, „nowoczesne autorytety” i żyć, tak jak im podpowiada egoizm… A ty, co wybierasz, Ewangelię Jezusa, czy swój egoizm? Egoizm jest mocną siłą, ale nie da szczęścia. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej będzie krzyczał i chciał, by go zaspokojono.

                Od pewnego czasu w naszej diecezji działa jakaś wspólnota czy sekta, mieniąca się chrześcijańską. Nie znam dokładnie genezy jej pojawienia się, ale kiedy łączę pewne fakty, myślę, że komuś pomylił się Pan Jezus, z jego własną wizją Pana Jezusa. Ważniejsze od żywej relacji z Panem stają się znaki i cuda, a jak ich nie ma, to szuka się ich na siłę. I może się okazać, że tacy, czy inni ludzie zamienili prawdziwego Boga na wizerunek cielca jedzącego siano. Czego ty szukasz w swojej relacji z Panem, Jego samego, czy twoich wyobrażeń? Może się okazać, że jeśli szukasz swoich wyobrażeń, nie doświadczysz działającego Boga, tak jak nie doświadczyli tego mieszkańcy Nazaretu. Poproś dziś Ducha Św., by swoim ogniem wypalił wszelkie fałszywe wyobrażenia Boga w twoim sercu i umyśle. I proś z pokorą o to, by Pan ukazał ci swoje prawdziwe oblicze.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...