Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.04

Mt 15,1-2.10-14

                W dzisiejszej Ewangelii wyraźnie widzimy różnicę między nauczaniem Jezusa a nauczaniem tradycji żydowskiej. Problem podstawowy polega na tym, że dla wielu współczesnych Jezusowi, ale też dla wielu spośród nas, tradycja i litera prawa stają się bożkiem i zasłaniają prawdziwego Boga. Prawo ma nam pomagać, a nie przysłaniać relację z Panem. A z drugiej strony, nie możemy lekceważyć prawa, które daje nam Bóg i Kościół, bo dzięki niemu się nie pogubimy w naszym życiu. Jak ta kwestia wygląda u ciebie? Czy rozumiesz rolę prawa w swoim życiu? Jak do niego podchodzisz? Czy pomaga ci ono w trwaniu przy Jezusie?

                Jezus odpowiadając na zarzut faryzeuszów powiedział ważne słowa, które wyjaśniają rzeczywistość. Nie obmywanie rąk czyni człowieka czystym, lecz życie w wierności Bogu. W ten sposób Jezus pokazuje na co trzeba położyć akcent w życiu. Miłość jest najważniejsza, a ona polega na zachowywaniu Jego przykazań. Zobaczmy więc jak ważne jest właściwe zrozumienie wszystkiego, aby się w życiu nie pogubić. Wiara pociąga za sobą konkretną postawę. Nie można mówić, że się jest wierzącym, a postępować inaczej, niż uczy tego wiara. Czy tak do tego podchodzisz? Udaje ci się tak żyć? Jeśli masz z czymś problem, zaproś w te miejsca Ducha Św., by pomógł ci nie tylko zrozumieć, ale też postępować we właściwy sposób.

                „Każda roślina, której nie zasadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana” – te mocne słowa Jezus mówi o konkretnych ludziach, którzy nie potrafili otworzyć się na Słowo Boże, lecz uparcie trwali przy swoim. Nikt z nas nie chciałby usłyszeć czegoś podobnego pod swoim adresem. Ale jak rozeznawać co pochodzi od Boga, a co od nas lub od złego? Potrzeba pozwolić prowadzić się Duchowi Św., a On mówi do nas w Kościele, na modlitwie, przez spowiednika, kierownika duchowego. Jak ty rozeznajesz w twoim życiu? Kogo prosisz o pomoc, czy kogo uważasz za autorytet w życiu duchowym? Jakie efekty takiego prowadzenia widzisz w swoim życiu? Poproś Ducha Św. o to, by cię wspierał w jeszcze uważniejszym słuchaniu głosu Boga.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...