Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.05

Mt 15,21-28

                Z jednej strony zaskakujące może wydawać się to, o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii, a z drugiej niesamowicie pouczająca jest ta scena. To, że Jezus na początku zdaje się ignorować kobietę Kananejską jest spowodowane zapewne tym, że Mateusz pisze swoją Ewangelię wśród Żydów i dla nich. Stąd tak mocny akcent na pierwszeństwo zbawienia właśnie dla nich. Ale wiemy z innych fragmentów Ewangelii, że wielu Żydów nie przyjęło Dobrej Nowiny i tak zaczęły wypełniać się obietnice Boże ze Starego Testamentu o powszechności zbawienia.

                Kobieta z dzisiejszej perykopy, która przychodzi z prośbą do Jezusa jest poganką, w oczach Żydów kimś gorszym. A jednak możemy się od niej nauczyć bardzo wiele. Tak naprawdę, nikt nie zasługuje na łaskę Pana, a jednak On jest hojny i daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Ważne jest, aby z wiarą o to prosić, tak jak zrobiła to ta kobieta. Czy doświadczasz Bożej dobroci w swoim życiu? Spróbuj przyjrzeć się ostatniemu czasowi i znaleźć kilka sytuacji, w których widać Jego dobroć wobec ciebie… Podziękuj Mu za nie i poproś, aby uwrażliwił twój wzrok i serce na takie przejawy Jego miłości.

                To, co zasługuje na podkreślenie w dniu dzisiejszym, to postawa Kananejki, która cechuje się nie tylko wiarą, ale również wytrwałością, którą Bóg bardzo pochwala, a nawet do niej zachęca, co możemy znaleźć w innych wypowiedziach Jezusa. Przecież mogła się na Jezusa obrazić słysząc o psach i szczeniętach, a jednak wytrwale prosiła. Czy ty jesteś wytrwały w swojej wierze i proszeniu o łaskę? Jak długo potrafisz o coś prosić? A może zniechęcasz się, kiedy nie widzisz szybkich efektów? Bóg zawsze daje swoją łaskę, choć nie zawsze taką, o jaką prosimy i niekoniecznie w tym czasie, w którym prosimy. I dzięki temu możemy wzrastać w zaufaniu do Niego. Ten kto zaufa, nie zostanie zawiedziony.

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...