Moje codzienne zatrzymanie 2020.08.07

Mt 16,24-28

                Czego w życiu nam brak i dokąd zmierzamy? Takie pytanie nasuwa mi się, kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię. Wielkim darem Bożym jest to, że takie teksty budzą w moim sercu nadzieję i pokój, bo wiem, dokąd zmierzam. Pierwsze pytanie, na jakie winniśmy sobie odpowiedzieć dziś brzmieć powinno: „Czy chcę iść za Jezusem?” Od tego On sam zaczyna dzisiejsze nauczanie, dopiero potem podaje warunki. Spróbuj więc teraz zatrzymać się i odpowiedzieć na to, czy chcesz iść za Nim? Na ile chcesz iść za Nim, na 100%, na 75% czy jeszcze inaczej?

                Tym, co najbardziej nam w tym przeszkadza, aby iść za Jezusem na 100%, a w konsekwencji dojść do Nieba jest nasz egoizm i przywiązanie do życia i świata. Dlatego Pan mówi o konieczności zaparcia się siebie, konieczności brania swego krzyża i traceniu swego życia. Kiedy słyszysz takie słowa, co pojawia się w twoim sercu? Lęk czy pokój? Lęk może świadczyć o zbytnim przywiązaniu do doczesności, pokój natomiast jest dowodem właściwego dystansu do niej i właściwego ukierunkowania. Czego boisz się zostawić tu na ziemi? Postawmy sobie może jeszcze inne pytanie: Czego, tak naprawdę potrzebujemy w tym życiu i jak właściwie korzystamy z tego, co mamy? Czy to przynosi pożytek naszej duszy i prowadzi do zbawienia? A może zaspokaja nasz egoizm i nieuporządkowane pragnienia?

                Nauczyciel ostrzega, że posiadając wszystko na tym świecie możemy zatracić swoją duszę. A w końcu przyjdzie taki czas, że On powróci i odda każdemu według jego postępowania. Jak dziś oceniłbyś siebie? Zasługujesz na nagrodę, czy na karę? Co zasługuje w twoim życiu na nagrodę, a co na karę? W czym powinieneś się nawrócić? Bóg ostrzega i daje łaskę potrzebną do nawrócenia. Nie ociągajmy się, lecz współpracujmy z nią. To, czego nam nie dostawa, On sam dopełni, bo Jemu zależy na naszym zbawieniu. Więc bądźmy wytrwali i walczmy, bo nagroda jest wspaniała i czeka właśnie na nas!

                Pozdrawiam i błogosławię ? ks. Jacek

Modlitwy

Modlitwa Jedności

Codziennie ok. godz. 21:00 modlimy się jedną tajemnicą Różańca Świętego w intencji członków naszej Wspólnoty oraz dzieł przez nas podejmowanych. Każda z osób lub rodzin rozważa w danym miesiącu inną tajemnicę, co pozwala na kontemplację wszystkich czterech części Różańca. Co miesiąc zmieniane są odmawiane tajemnice  zgodnie z zasadą „o jeden w dół”, czyli ktoś kto obecnie odmawia Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, w następnym miesiącu modlił się będzie tajemnicą Nawiedzenie Świętej Elżbiety itd. Aktualny wykaz tajemnic na dany miesiąc znajduje się poniżej.  Osoby, które ch...
Czytaj dalej...

Modlitwa wstawiennicza

Osoby, które potrzebują modlitwy w jakiejkolwiek intencji prosimy o kontakt email na adres modlitwa@theoforos.pl lub wypełniając poniższy formularz. Imię i nazwisko (wymagane) Numer telefonu (opcjonalnie) Adres email (wymagane) Intencja (wymagane) Δdocument.getElementById( "ak_js_2" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );
Czytaj dalej...

Rodzaje modlitwy

Litanijna modlitwa spontaniczna – spontaniczna czyli wyrażana własnymi słowami, litanijna, ponieważ wezwania są powtarzane. Modlitwa prośby – prosimy w różnych swoich intencjach. Kończymy ją wezwaniem „Proszę Cię, Panie”, na co wspólnota odpowiada: „Prosimy Cię, Panie”. Modlitwa wstawiennicza – jest odmianą modlitwy prośby, w której prosimy w intencjach innych ludzi. Kończymy ją tak samo, jako modlitwę prośby.  Modlitwa dziękczynienia – jest podziękowaniem za otrzymane od Boga dary, te zwyczajne i te nadzwyczajne. Zwróćmy uwagę, by w naszej modlitwie nie brakowało dziękczynienia, bo c...
Czytaj dalej...

Instrukcja oraz materiały do rozważań.

  Krótka instrukcja do modlitwy: –  Znajdź odosobnione miejsce, w którym możesz w ciszy spotkać się z Bogiem. –  Przyjmij pozycję wygodną (ale nie za bardzo, żeby nie zasnąć). –  Bądź tu i teraz, nie myśl, o tym co będzie zaraz, co zrobisz po modlitwie. Po prostu bądź w tym miejscu i w tym momencie tylko dla Boga. –  Zrób znak krzyża. –  Pomódl się do Ducha Świętego, aby uświadomił Tobie przed kim stajesz, z kim będziesz rozmawiać. Proś o to, aby Duch Święty zabrał wszystkie rozproszenia, zabezpieczył ten szczególny czas z Bogiem. ...
Czytaj dalej...